Uda ci się odgadnąć, o którą książkę tak naprawdę chodzi?

1 / 12

Podajemy wymyślony tytuł i autora, ty wskaż prawdziwe informacje.

Cezary Baryka "Szklane domy", czyli:

2 / 12

Izabela Łęcka "Stary subiekt". To:

3 / 12

Rodion Raskolnikow "Rozterki byłego studenta", czyli:

4 / 12

Lisa Erikson "Trzy zagrody". Chodzi o:

5 / 12

Dr Bernard Rieux "Utracone wartości". Naprawdę to:

6 / 12

Jan Skrzetuski "Bohater spod Zbaraża", czyli:

7 / 12

Benedykt Korczyński "Mezalians". Chodzi o:

8 / 12

Józio Kowalski "Człowiek bez formy". To:

9 / 12

Pseudonim Rozalia "Trzy zdrowaśki". Chodzi o książkę:

10 / 12

Iwan Bezdomny "Część jerozolimska". Chodzi o:

11 / 12

Stanisław Tarkowski "Śmierć lamparta" , czyli

12 / 12

Feri Acz "Gra w palanta", czyli: