''Pamiętaj chemiku młody...'' - poradziłbyś sobie na lekcji chemii? Sprawdź

1 / 14

Zawsze wlewamy:

2 / 14

Sn w układzie okresowym to:

3 / 14

Żelazo oznaczone jest symbolem:

4 / 14

Jon o ładunku dodatnim to:

5 / 14

Wiązanie kowalencyjne występuje w:

6 / 14

To przykład:

7 / 14

Kwas siarkowy, nadtlenek wodoru, woda królewska to przykłady:

8 / 14

W elektrofilach występuje:

9 / 14

Glicerol jest:

10 / 14

To wzór:

11 / 14

Papierek lakmusowy po zanurzeniu w wodorotlenku sodu zabarwi się na:

12 / 14

Chemicznie czysta woda ma wartość pH równą:

13 / 14

Podstawowy składnik soli kuchennej to:

14 / 14

W układzie okresowym pierwiastki są ułożone według rosnącej liczby atomowej.

Pamiętasz jeszcze, czego uczyliśmy się w szkole?