1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Badanie "Barometr odporności" - komentarz do wyników uzyskanych do dnia 10 marca 2008

Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że infekcje górnych dróg oddechowych stanowią najczęstszą przyczynę porad udzielanych przez pediatrów w lecznictwie otwartym. Według naszych badań stanowią od 70 - 80% wszystkich udzielanych porad.
W tej grupie mieszczą się sporadyczne infekcje górnych dróg oddechowych (ok. 55%), nawracające infekcje (ok. 35%) oraz infekcje o cięższym przebiegu (zapalenia zatok, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc) - ok.15%.

W ostatnim tygodniu rejestrujemy niewielki ogólny wzrost zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, ogólnie rzędu 5 - 6 pkt. %, w zależności od regionu kraju. Natomiast wyraźny wzrost zachorowań (do 16 pkt.%), nastąpił w grupie małych dzieci w wieku 3 -6 lat. Można to wiązać ze wzrostem temperatury podczas dnia w ostatnim tygodniu, przy jeszcze niskich temperaturach

rano i wieczorem. Cieplej ubrane dzieci, prowadzone rano do przedszkola, nie są później podczas dziennych spacerów czy zabaw przebrane stosownie do temperatury powietrza i słonecznych dni. Przegrzane i spocone łatwiej się przeziębiają. Wzrost liczby zachorowań w tej grupie dzieci nie rzutował na zwiększenie liczby ciężkich infekcji.