1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wigilijne co jest co

Małe dzieci czerpią poczucie bezpieczeństwa z pewnej powtarzalności zdarzeń.

Ale i my, dorośli, lubimy, żeby "było tak samo" - może zwłaszcza w czasie tych świąt. To dlatego zwyczaje wigilijne pozostają niezmienne, choć znaczenie niektórych z nich się zaciera:

- stół przykryty białym obrusem, pod który kładzie się sianko, ma trochę przypominać przypomina żłóbek;

- potraw jest najczęściej 12 - ponieważ tylu było apostołów;

- pierwsza gwiazdka - ta pamiątka gwiazdy z Betlejem jest sygnałem, że już możemy zasiąść do wieczerzy;

- wiecznie zielona choinka przypomina (szczególnie w dniu imienin Adama i Ewy) biblijne "drzewo życia";

- puste miejsce przy stole jest znakiem otwartości; czeka na tego, kto nie ma się gdzie podziać - jak kiedyś Maryja z Józefem;

- łamanie się opłatkiem (to zwyczaj nieznany nigdzie indziej na świecie (poza Słowacją) - nawiązuje do "łamania chleba" i jest wyrazem miłości i pojednania;

- ryba na wigilijnym stole - znak symbolizujący Jezusa ("ryba" to po grecku "ichthys", co pierwsi chrześcijanie rozszyfrowywali jako skrót od Jesous Christos Theon Hios Soter, czyli Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel).