1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wygraj laptopa WINX - KONKURS

Możesz wygrać komputer do gierek i zestawy gadżetów z filmu WINX Club!

 

Jeśli jesteś fanem lub fanką WINXów, to to jest konkurs właśnie dla Ciebie!

 

 

Nagroda główna w naszym konkursie to taki o to laptop WINX:

 

 

 

Mamy także 3 nagrody pocieszenia - zestawy lalek i gadżetów WINX:

 

 

 

Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

 

1. Wyobraź sobie, że Bloom do swojej drużyny czterech przyjaciółek (Flora, Muza, Layla i Tecna) zaprosiła jeszcze jedną wróżkę. Wymyśl imię dla nowej wróżki!

 

2. Napisz do nas maila i podaj wymyślone przez Ciebie imię. Maile należy przesyłać na adres konkurs.na.przerwie@g.pl do 17 grudnia 2008. W mailu należy podać imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać przesłana nagroda. (koniecznie!)

 

 

Spośród nadesłanych przez Was propozycji wybierzemy 4 najciekawsze. Autor najfajniejszego imienia otrzyma laptopa, autorzy pozostałych 3 propozycji otrzymają zestawy gadżetów. Wyniki ogłosimy 19 grudnia.

 

 

 

 

Regulamin konkursu "Winx"

 

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Winx" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 ("Organizator").

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.gazeta.pl ("Portal"), w terminie od 10 grudnia 2008 roku do 17 grudnia 2008 roku.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przesłanie wymyślonego przez siebie imienia wróżki - najpóźniej do dnia 17.12.2008r, na adres konkurs.na.przerwie@g.pl . W mailu należy także wskazać adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda. Na jeden adres domowy zostanie wysłana tylko jedna nagroda

§ 3

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 uczestnik Konkursu , który spełnili wymagania § 2 pkt 1 i którego odpowiedź jury konkursu uzna za najzabawniejszą.

2. Dodatkowo zwycięzcami konkursu zostanie 3 uczestników, którzy spełnili wymagania § 2 pkt 1 i których odpowiedzi jury konkursu uzna za najciekawsze.

3. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala 2 zwycięzców Konkursu,

4. Jury będzie obradować w redakcji Portalu.

§ 4

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Zwycięzca nagrody głównej otrzymuje laptopa edukacyjnego

b) Pozostali zwycięzcy otrzymują nagrody pocieszenia w postaci gadżetów związanych z filmem Winx.

2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie konkursowej Portalu do 19 grudnia 2008 roku.

3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5

Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Portalu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Winx", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2008 roku

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

Więcej o: