Harcerstwo: co to jest i jak się zapisać? Wady i zalety harcerstwa

Harcerstwo uczy i w krótkim czasie zapewnia dużą ilość nowych przyjaciół. Z drugiej strony są też prawa oraz obowiązki, które należy sumiennie wypełniać. Jak zapisać dziecko na harcerstwo i co dzieje się na zbiórkach? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed zapisem.

Harcerstwo: co to jest i jakie zasady obowiązują harcerzy? 

Czym jest harcerstwo? Jest ono ruchem społecznym z misją pedagogiczno-wychowawczą. Opiera się na służbie zgodnej z zasadami braterstwa i samodoskonalenia. Harcerz, który składa przysięgę, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z prawem harcerskim.

Harcerstwo: tekst przysięgi i zasady prawa harcerskiego 

Znamy już wstępną odpowiedź na pytanie, czym jest harcerstwo, czas na poznanie zasad. Poniżej prezentujemy tekst przysięgi oraz prawo harcerskie. 

Przyrzeczenie harcerskie: 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Zasady prawa harcerskiego:

 • Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 • Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 • Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 • Harcerz postępuje po rycersku.
 • Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 • Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 • Harcerz jest zawsze pogodny.
 • Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 • Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Co się robi w harcerstwie? Czego można się spodziewać po zapisie? 

Powyższe zasady to pewne ramy, w których należy się poruszać, ale harcerstwo to przede wszystkim społeczność i wspólne aktywności. Co się robi w harcerstwie? Poniżej prezentujemy listę najbardziej popularnych aktywności na zbiórkach lub obozach harcerskich. 

 • Nauka gry na gitarze 
 • Wspólne śpiewnie
 • Gry terenowe 
 • Uczestnictwo w uroczystościach państwowych 
 • Pomoc przy akcjach społecznych
 • Zdobywanie odznaczeń 
 • Nauka survivalu
 • Wędrówki 
 • Zdobywanie wiedzy interdyscyplinarnej 
 • Gry i zabawy zespołowe 

Harcerstwo: wady i zalety. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed zapisem 

Jak w każdej organizacji najlepszym i najsłabszym czynnikiem jest człowiek. Więcej informacji na temat wad i zalet harcerstwa znajdziesz poniżej: 

Zalety: 

 • Nowa grupa przyjaciół
 • Duża ilość wyjazdów w niskiej cenie 
 • Możliwość rozwijania hobby
 • Samodoskonalenie 
 • Wsparcie i pomoc 
 • Nauka zasad współżycia społecznego 
 • Nauka poszanowania praw i obowiązków 
 • Wiedza historyczna przekazywana w ciekawy sposób 
 • Możliwość obcowania z naturą

Wady: 

 • Hierarchia pionowa, konieczność podporządkowania  
 • Wyjazdy w warunkach polowych: nocleg w namiotach  
 • Konieczność udziału w oficjalnych wydarzeniach podczas weekendów
 • Konieczność noszenia mundurku 
 • Lwia część czasu wolnego, którą należy poświęcić harcerstwu 

Co się zdobywa w harcerstwie? Lista sprawności 

Sprawności to nowe umiejętności, których celem jest samodoskonalenie. Co się zdobywa w harcerstwie? Prezentujemy przykładową listę kategorii sprawnościowych: 

 • Samarytańskie
 • Przyrodnicze
 • Kucharskie
 • Logistyczne - finansowe
 • Logistyczne - obozowe
 • Logistyczne - gospodarcze
 • Terenoznawcze
 • Łącznościowe
 • Harce
 • Krajoznawcze
 • Turystyczne
 • Językowe
 • Naukowe
 • Sportowe
 • Pływackie
 • Artystyczne
 • Artystyczne - instrumentalne
 • Społeczne
 • Komputerowe

Harcerstwo dla dzieci - ile lat powinno mieć dziecko? 


Na harcerstwo można zapisać już bardzo małe dzieci (od 5. roku życia), ale najczęściej przyszli harcerze rekrutują się na etapie szkoły podstawowej. A ile lat można należeć do harcerstwa dla dzieci? Tutaj nie ma ograniczeń, mówi się, że harcerzem jest się przez całe życie. Wraz z upływem czasu dzieci i młodzież pokonują kolejne stopnie wtajemniczenia. Z druha można awansować na zastępowego, następnie drużynowego, aż do etapu hufca. 

Harcerstwo: jak się zapisać i gdzie szukać informacji? 

Jak się zapisać do harcerstwa? Na terenie szkół podstawowych organizowane są próbne zbiórki, na których prowadzone są zapisy. Informacji warto poszukać też w lokalnym hufcu. Drużyny aktywnie działają też w social mediach, na profilach można obejrzeć zdjęcia z różnych imprez i zadać kilka pytań.

Zobacz wideo Czy wiecie, że alpakom rosną zęby przez całe życie? [PRACOWNIA BRONKA]
Więcej o: