Rodzice chcieli nadać synowi imię inspirowane Duchem Świętym. "Niestety, odmówiono nam rejestracji"

Wybór imienia dla dziecka jest niezwykle trudnym zadaniem. Niekiedy rodzice chcą być na wyraz oryginalni. Próbują zarejestrować w urzędzie imiona, które nie są zbyt popularne. Muszą się czasem liczyć z odmową kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Tak było w przypadku rodziców, którzy wybrali imię inspirowane Duchem Świętym.

Nietypowe imię

Kiedy rodzice rejestrują w Urzędzie Stanu Cywilnego narodziny dziecka, muszą podać imię. Czasem urzędnik jest w kropce. Gdy wybrane imię budzi jego sprzeciw, można zgłosić się do Rady Języka Polskiego. I właśnie do RJP zwrócono się z prywatną prośbą o komentarz na temat imienia Paraklet:

(…) Chcieliśmy zarejestrować dziecko w USC i nadać mu imiona Maciej Paraklet. Niestety, odmówiono nam rejestracji drugiego imienia, motywując odmowę tym, że nie ma w Polsce dziecka o tym imieniu. Termin Paraklet oznacza 'wezwanego na pomoc, obrońcę, pocieszyciela', jest także jedną z nazw Ducha Świętego w Biblii.
Nadanie takiego imienia dziecku nie byłoby dla niego ośmieszające, wręcz odwrotnie, mogłoby symbolizować pewną siłę, nadzieję, pocieszenie (…).
Zobacz wideo Lili Antoniak zdradza, skąd pomysł na dość nietypowe imiona dla córek. "Moja obserwatorka nazwała tak swoją córkę dzięki mnie"

Pozytywna ocena RJP

Imię to spotkało się z przychylną oceną Rady Języka Polskiego. Ekspertka zauważyła, że imię wskazuje na płeć i jest zgodne z polską ortografią.

 (…) Fakt, że dana forma językowa nie występuje jako imię, nie może – naszym zdaniem – stanowić przesłanki do odmowy zarejestrowania jej jako imienia (szczególnie jeśli ma to być drugie imię), jeśli wskazuje na płeć, jest zapisywana zgodnie z polską ortografią, nie jest obraźliwa ani tożsama z nazwą pospolitą. (…) 
Odpowiadając zatem na Pani prośbę o opinię w sprawie imienia Paraklet, wyjaśniam, że z językowego punktu widzenia spełnia ono cechy imienia męskiego.

- udzieliła odpowiedzi dr hab. Katarzyna Kłosińska.

Jak wam się podoba imię Paraklet? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.