Rzadkie imiona dla dzieci w Polsce. To nietypowi zastępcy dla Antka oraz Zuzi

Najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Polsce. We wrześniu 2020 Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport dotyczący najmniej popularnych imion, które rodzice nadają swoi pociechom. Przedstawiamy ranking 20 z nich.

W ostatnich latach możemy zaobserwować powrót do tradycji. Wśród najczęściej nadawanych imion dziewczynkom w 2020 roku znalazły się Julia, Zuzanna oraz Zosia, zaś wśród chłopców królowali Antoni, Jakub oraz Jan. Przybyło nam również Hań, Aleksandrów oraz Franciszków. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło również ranking imion, które rodzice nadawali najrzadziej. Niektóre z nich mogą zaskoczyć.

Najrzadsze imiona dla dzieci

Lista może być szczególnie przydatna dla rodziców, którzy chcieliby nadać dzieciom niepowtarzalne, unikatowe imiona. Dzięki temu będą mieć pewność, że w przyszłości nie trafią one do jednej klasy z kilkoma innymi Juliami i Antosiami. Poniżej wypisaliśmy ich znaczenia.Ranking najrzadziej nadawanych imion w Polsce

Wasyl - imię pochodzenia greckiego. Wschodniosłowiański odpowiednik imienia Bazyli. Pochodzi ono od przymiotnika "królewski, cesarski".

Anastazy - imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa anastasis oznaczającego "wskrzeszenie", "zmartwychwstanie". 

Salomea - imię żeńskie pochodzenia semickiego. Wywodzi się, podobnie jak imię męskie Salomon, od hebrajskiego słowa šalom oznaczającego "pokój", "pomyślność".

Zbyszko - jest zdrobnieniem imienia Zbigniew, które ma pochodzenia starosłowiańskie i oznacza tego, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu.

Walenty - imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Valentinus, utworzonego od łac. valens – "mocny, silny, zdrowy".

Margaryta - to imię dla dziewczynki oznacza "perła". Innym znaczeniem imienia Margarita jest "patronka żeglarzy".

Zygfryd - imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów sigu i fridu oznaczających zwycięstwo i opieka, jako ten, który zapewnia bezpieczeństwo swym podopiecznym. 

Kazimiera - imię pochodzenia słowiańskiego, żeńska forma imienia Kazimierz. Kazimiera oznacza tę, która nie daje spokoju swoim wrogom.

Mirosław - imię pochodzenia starosłowiańskiego, od słów mir (pokój) i sława.

Flawia - łacińskie imię żeńskie oznaczające;kobieta o jasnych włosach.

Leokadiusz - to imię męskie pochodzenia greckiego, utworzone z wyrazów pospolitych laós (léos), oznaczającego lud oraz kedos (kados), oznaczającego troskę.

Eugenia - greckie słowo eugenes oznacza „z dobrego rodu pochodząca, szlachetnie urodzona, wzniosła, wielkoduszna, zacna”.

Laurenty - imię męskie pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od nazwy miasta Laurentum (Lacjum). Laurentius to pierwotnie 'człowiek z Laurentum'. Wywodzi się od słowa oznaczającego "wieniec wawrzynowy".

Donata - żeński odpowiednik imienia Donat. Łacińskie donatus oznacza 'darowany przez Boga'. 

Hipolit - imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa Hippólytos oznaczającego "powozić koniem", "mający rozpędzone konie".

Brygida - imię żeńskie pochodzenia celtyckiego. Pochodzi od imienia bogini celtyckiej Brygid lub od słów brigh "siła", "męstwo", "cnota", briganti "wysoki". 

Apoloniusz - imię pochodzenia greckiego, wywodzi się od słowa apollymi (zabić, zniszczyć) lub od imienia boga Apolla.

Amalia - imię pochodzące od starogermańskiego słowa amel/amal – "pracowity", "niezmordowany".

Radzymir - staropolskie imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, złożone z członów Raci- ("walczyć, wojować") oraz -mir ("pokój, spokój, dobro").

Aldona - imię żeńskie, pochodzi ono od staropruskiego miana Aldegut lub białoruskiego Ałdonia, będącego przekształceniem greckiego imienia Eudokia (Eudocja).

Zobacz wideo Anna Cieślak: Ludzie zastanawiają się, czy będzie ich stać na dziecko. To pewnego rodzaju materializm
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.