Żydowskie imiona męskie i żeńskie: jak brzmią? Co znaczą?

Żydowskie imiona tworzą bardzo różnorodny i zasobny katalog. Znajdują się w nim zarówno te, które są popularne i rozpowszechnione również w Polsce, jak i oryginalne, spotykane rzadko. Jak brzmią i co znaczą żydowskie imiona żeńskie i męskie?

Żydowskie imiona męskie

Męskie imiona żydowskie to między innymi takie imiona jak: Aaron, Abdon,  Abdullah, Abiasz, Abraham, Abram, Aggeusz, Ahmed, Aladyn, Ali, Amin, Ariel, Azariasz, Baltazar, Barnaba, Bartłomiej, Baruch, Beniamin, Cherubin, Daniel, Dawid, Elizeusz, Eliasz, Emanuel, Ezdrasz, Ezechiel, Gabriel, Habakuk, Hiob, Husajn, Izaak, Izajasz, Izrael, Jakub, Jarema,  Jedediasz, Jeremi,  Jeremiasz, Joachim, Joel, Jonasz, Jonatan, Jordan, Jozue, Józef,  Juda, Karim, Lewi, Łazarz, Melchior, Micheasz, Mojżesz, Mordechaj, Natan, Natanael, Neftali,  Ozeasz,  Paschazy, Raszyd,  Ruben, Salomon, Samson, Samuel, Selim, Serafin, Sofoniasz, Symeon, Szaweł, Szymon,  Uriasz, Uriel, Zachariasz, Zachary, Zabulon.

Żydowskie imiona żeńskie

Katalog żeńskich imion żydowskich tworzą takie imiona jak:Abigail, Ada, Aneta, Anita, Anna, Atalia, Anika, Dalila, Daniela, Dina, Debora, Eleonora,   Eliza, Elwira, Elżbieta, Emanuela, Estera, Ewa, Fenenna, Gabriela, Hanna, Izabela, Joanna, Janina, Jordana, Józefa, Józefina, Judyta, Ksymena, Lea, Leila, Macieja,  Magdalena, Manuela, Maria, Miriam, Marta, Marzena, Michalina, Nina, Noemi, Palmira, Rachela, Rafaela, Raszyda, Rebeka, Ruta, Salomea, Samuela, Sara, Serafina, Tabita,  Tadea, Talita, Tamara, Zuzanna, Żanna.

Jakich błędów unikać, przy wyborze imienia dla dziecka?

Zobacz wideo

Żydowskie imiona żeńskie: znaczenie i pochodzenie

Jakie znaczenie i pochodzenie mają najpopularniejsze żeńskie imiona żydowskie?

Imię Rebeka (także jako Ryfka) pochodzi z Biblii. Obok imienia Sara i Rachela to hebrajskie imię ulubione wśród Żydów. Etymologia imienia nie jest jasna. Najprawdopodobniej wywodzi się od słowa, które oznacza: „czarująca” lub „pochlebczyni”.

Sara (pisane też Sarah) jest imieniem pochodzącym od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza „księżniczka”. Znane postacie biblijne o imieniu Sara to żona Abrahama oraz żona Tobiasza.

Rachela, Rachel to imię żeńskie powstałe z wyrazu rachel, którego podstawowym znaczeniem jest "jagnię, owieczka". W przenośni znaczy „cierpliwa".

Imię Eleonora (lub Alienor, Eleanor) wywodzi się z języka arabskiego, gdzie znaczyło "Bóg jest moim światłem".

Ruta to imię biblijne pochodzące od hebrajskiego re'ut, oznaczającego "przyjaciel, towarzysz". Ruta – a także Estera - to jedyne kobiety, które posiadają księgi w Biblii (w Starym Testamencie lub Biblii Hebrajskiej). Ruta jest szczególnie czczona przez naród żydowski.

Estera to imię biblijne. Nosiła je bohaterka Księgi Estery, należącej do Starego Testamentu i Biblii Hebrajskiej. Imię to wywodzi się od słowa staroperskiego setarah oznaczającego „gwiazda”.

Imię Lea pochodzi od hebrajskiego słowa "Le'ah", znaczącego "krowa" lub od łacińskiego "lwica". Wywodzi się z Biblii. Lea była pierwszą żoną Jakuba.

Żydowskie imiona męskie: znaczenie i pochodzenie

Jakie znaczenie i pochodzenie mają najpopularniejsze męskie imiona żydowskie?

Salomon jest imieniem pochodzenia semickiego. Wywodzi się od imienia Shelomo, które nosił słynący z mądrości król Izraela. Imię Salomon oznacza „pokój”.

Izaak to jedno z najstarszych imion biblijnych. Pochodzi od hebrajskiego Yitzhaq, które oznacza "śmieje się". Imię wywodzi się ze Starego Testamentu. Nosił je syn Abrahama.

Imię Eliaszma pochodzenie biblijne, pojawiające się w pierwszej i drugiej Księdze Królów. Imię pochodzi od hebrajskiego słowa Eliyahu, gdzie oznacza "Jahwe jest Bogiem" lub "Jehowa jest Panem".

Imię Samson ma pochodzenie biblijne, wywodzi się od hebrajskiego słowa szamen, oznaczającego "siłacz", "silny" lub szemesz, czyli "słońce". Samson był bohaterem Starego Testamentu.

Imię Noe to jedno z imion hebrajskich. Oznacza "odpoczynek, spokój. Jego żeński odpowiednik to Noemi lub Noa.

Natan ma korzenie hebrajskie, oznacza "dar, podarunek" lub „mężczyznę podarowanego przez Boga”.

Imię Ariel pochodzi od hebrajskich słów znaczących "lew Boga". Pojawia się w Starym Testamencie. Żeńska odmiana imienia brzmi Ariela.

Imię Aron ma korzenie hebrajskie i pochodzi od "aharon", co oznacza "oświecony, wywyższony". Pojawia się w Starym Testamencie. Inna forma imienia to także Aaron, a wersja arabska to Harun i Haroun.

Imię Jordan ma korzenie biblijne, pochodzi od nazwy rzeki w Palestynie, w której chrzcił Jan Chrzciciel. Po hebrajsku Jordan to nazwa rzeki Yarden, co oznacza „płynący w dół”, „opadający”.

Więcej o:
Copyright © Agora SA