Słowiańskie imiona męskie: lista od A do Z

Słowiańskie imiona męskie, zwłaszcza te starodawne, brzmią szalenie oryginalnie. Śledzenie ich listy to bardzo ciekawa lektura. O ile bowiem Krzesimir, Leszek, Miłosz czy Radosław nie budzą zdziwienia, o tyle Bdzigost, Bolelut, Ciecimiar, Minigniew czy Pękosław już tak.

Imiona słowiańskie męskie i żeńskie wywodzą się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej lub tworzone są na ich wzór. Należą do nich rdzenne polskie imiona, czyli imiona utworzone ze słów używanych w języku staropolskim.

Kobiece i męskie imiona słowiańskie były abstrakcyjne. Ich charakterystyczną cechą jest brak odwołań do wyznawanych bogów. Nie pojawiają się w nich elementy leksykalne związane z myślistwem, łowiectwem, hodowlą czy rybołówstwem, co także jest nietypowe.

Do zanikania rdzennych imion słowiańskich przyczyniło się przyjęcie chrześcijaństwa przez Słowian. Choć imiona staropolskie były traktowane przez Kościół jako imiona pogańskie, współistniały z imionami chrześcijańskimi zapożyczonymi z innych języków do przełomu XV i XVI wieku.Ich odrodzenie nastąpiło w XIX wieku pod wpływem filozofii romantyzmu. Dziś, choć mówi się o powrocie mody na nadawanie dzieciom imion słowiańskich, trudno sobie wyobrazić, by ten trend dotyczy ich wszystkich.

Zobacz jakich błędów nie popełniać, przy wybieraniu imienia dla dziecka:

Zobacz wideo

Słowiańskie imiona męskie od A do Z

Imiona słowiańskie męskie są bardzo różne i stanowią imponującą listę. Jej studiowanie dostarcza wielu wrażeń. O ile bowiem niektóre imiona mogą zachwycać i ujmować, inne są zwyczajnie śmieszne. Wszystkie zdecydowanie działają na wyobraźnię.

Lista słowiańskim imion męskich uporządkowana alfabetycznie brzmi następująco:

Barnim, Bąd, Bądzsław, Bdzigost, Będzieciech, Będzimir, Biecsław, Biedrzysław, Biezdar, Biezdziad, Biezrząd, Biezstryj, Biezuj, Blizbor,Bodzepor, Bodzęta,  Bogumił,Bogumysław, Bogurad, Bogusąd, Bogusław, Bogwidza, Bolebor, Boleczaj, Boleczest, Bolelut, Bolemir, Bolemysł, Bolesław, Borzuj, Borzygniew,   Borzymir, Borzysław, Borzywoj, Bożebor, Bożeciech, Bożydar, Bracsław, Bratomir, Bratumił, Braturad, Brodzisław, Bronimir, Bronisąd, Bronisław

Chociebąd, Chociebor, Chociemir, Chociesław, Choroman, Chwalibog, Chwalimir,   Chwalisław, Cibor, Ciechomir, Ciechosław, Ciecierad, Ciecimiar, Cierpisław, Ciesław,Cieszybor, Cieszygor, Cieszymir, Cieszymysł, Cieszyrad, Cieszysław, Cirzpibog, Czabor, Czcirad, Czcisław, Czesław, Czębor, Czędomir, Częstobor, Częstogoj, Częstomir, Częstowoj, Czścibor

Dadzbog, Dalebor, Dalegor, Dalemir, Dalestryj, Dalewin, Dargorad, Darosław, Dąb,Długomił, Dobiegniew, Dobielut, Dobiemiest, Dobiemir, Dobiesław, Dobrobąd, Dobrociech, Dobrogost, Dobromier, Dobromił, Dobromir, Dobrosiodł, Dobrosław, Dobrowit, Dobrowoj, Dobrutro, Dobrzegniew, Domabor, Domagniew, Domagoj, Domastoj, Domastryj, Domasuł, Domawuj, Domażyr, Drogodziej, Drogomił, Drogomir, Drogomysł,    Drogoradz, Drogosław, Drogowit, Drohobysz, Duszan, Dziebor, Dzierżykraj, Dzierżymir,   Dzierżysław, Dziesław, Dzirżyterg, Dzirżywuj, Dziwigor, Dziwisław

Falibog, Falibor, Falimir, Falisław

Gardomir, Gnierat, Gniewomir, Gniewosław, Godzimir, Godzisław, Gorazd, Gorzysław,   Gosław, Gostmił, Gościmir, Gościrad, Gościsław, Gościwid, Gościwit, Gościwuj, Grodzisław, Gromisław, Grzymisław, Gwisław, Himisław, Imisław, Iwosław, Izasław, Izbor, Izbygniew, Izbylut

Jacław, Jaczemir, Jaczewoj, Janisław, Jarogniew, Jaromir, Jaropełk

Kanimir, Kazimierz, Kochan, Krzesąd, Krzesimir, Krzesisław, Krzywosąd, Krzyżan

Laliczaj, Lasota, Lech, Lechosław, Lederg, Lelistryj, Lesław, Leszek, Lubgost, Lubodrog, Lubomysł, Lubosław, Lubowid, Ludziwoj, Lutobor, Lutogniew, Lutomir, Łękomir

Małobąd, Małogost, Małomir, Małostryj, Małowid, Masław, Męcimir, Męcisław, Mieczysław, Miestwin, Mieszko, Milan, Miłosz, Miłowuj, Minigniew, Mirogniew, Mirogod, Mironieg,  Mirosław, Misław, Modlibog, Myślibor

Naczęmir, Naczęrad, Naczęsław, Naczęwoj, Naczęwuj, Nadar, Nadbor, Nasięgniew,   Nasław, Nawoj, Nawuj, Nażyr, Niebor, Niebylec, Niecisław, Niedabył, Niedalic, Niedał,  Niedamir, Niedan, Niedoma, Nielubiec, Nieprzebąd, Nieprosz

Objęsław, Osięgniew, Ostrobod, Ostrogniew, Ostrowod

Pakosław, Pęcisław, Pękosław, Płamen, Pomir, Pomścibor, Przedpełk,  Przemysław,  Przybylut, Przezmir, Przezpraw, Przybywoj, Przybywuj

Racibor, Racigniew, Racimir, Racisław, Radociech, Radogost, Radomił, Radomir, Radosław, Radowuj, Radsuł, Radzim, Radzisław, Rzędzimir, Rzędzisław, Rzędziwoj

Sambor, Samogost, Sędzimir, Sęczygniew, Samosąd, Sędziwuj, Siedlewit, Sieciesław, Siestrzemił, Sławomir, Sobiesław, Skaziczest, Siężyr, Siestrzewit, Sobieżyr, Spycigniew, Sobiesąd, Sławoj, Slobodan, Spycisław,     Spycimir, Stronisław, Swojsław, Szczęsny, Stanibor

Światosław,Świecław, Świedarg, Świelub, Świętobor, Świętomir,  Świętopełk, Świętosław

Tatomir, Trzebiesław, Tworzysław, Trzebowit, Tomir, TęgomirTwardomir

Ubysław, Uniebog, Unieboż, Uniegost, Uniemir, Uniemysł, Unierad,

Vladimir, Wacław, Wiekosław, Wieńczysław, Wilkomir, Witosław, Wiercisław, Wiesław, Wirciżyr, Władysław, Włodzimierz, Witomir, Wojmir, Wolisław, Wszesuł, Wszebąd, Wszesiodł, Wyszesław, Wysław, Wyszomir

Zadar, Zamir, Zawisza, Zbąd, Zbigniew, Zbrosław, Zbylut, Zbysław, Zbyszko, Zorzan, Ziemowit, Zdzisław, Zlatan, Zdzistryj, Zdziwoj

Żegota, Żelibor, Żelibrat, Żeligniew, Żelimysł, Żelisław, Żelistryj, Żywisław.

Więcej o: