Święte imiona męskie: lista świętych i błogosławionych mężczyzn

Święte imiona męskie tworzą zestawienie, które pozwala osobom przygotowującym się do sakramentu bierzmowania wybrać tradycyjnie nowe imię. Lista odnosi się do mężczyzn, którzy w kościołach uznających świętych są patronami, błogosławionymi wzorcami do naśladowania.

Święte imiona męskie to lista, na której znajdują się imiona świętych i błogosławionych, którzy powinni inspirować wiernych. Z zestawienia, które tworzą różne imiona święte męskie można wybrać dziecku imię do chrztu lub bierzmowania, kolejnego sakramentu w Kościele katolickim.

Bierzmowanie to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. O ile chrzest stanowi początek chrześcijańskiej drogi życia i oznacza włączenie dziecka we wspólnotę Kościoła, o tyle celem bierzmowania jest umocnienie wiary i silniejsze związanie z Kościołem. W Kościele katolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia. Cerkiew prawosławna udziela chryzmacji wkrótce po chrzcie.

Zwyczaj nadania nowych imion świętych podczas sakramentu bierzmowania została zaczerpnięta z Nowego Testamentu. Nadawane młodzieży imiona nie mogą być przypadkowe. Dowolność ogranicza się do katalogu:święte imiona męskie (święte imiona dla chłopców) i święte imiona żeńskie (dla dziewcząt).

Święte imiona męskie: lista świętych i błogosławionych mężczyzn

Imiona świętych męskie pochodzą od osób, które w wyjątkowy sposób realizowały określone przez Kościół wartości. Święci są wzorcem moralnym i osobowym, otacza się ich szacunkiem, czcią i kultem. Tym samym imiona świętych mają szczególne znacznie. Praktyka wzywania świętych w modlitwie jest odrzucana przez Kościoły protestanckie.

Święci w doktrynach kościoła są bardzo ważni. W kościele katolickim i prawosławnym uznaje się za oczywistą możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych. Można kierować do nich słowa modlitwy oraz prośby o wstawiennictwo u Boga. Święci są tym samym traktowani jak pośrednicy, orędownicy i opiekunowie ze względu na przypisywaną im moc sprawdzą oraz szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

Święci są patronami osób, zawodów, miast, krajów, grup społecznych czy kontynentów. Do kogo skierować słowa modlitwy, a także prośby i podziękowania? Aby ustalić adresata swoich słów, wybrać swojego patrona bądź imię do bierzmowania, warto znać święte imiona męskie i żeńskie.

Jakich błędów nie popełniać, przy wyborze imienia dla dziecka?

Zobacz wideo

Święte imiona męskie: lista od A do Z

Lista świętych imion męskich, uporządkowanych alfabetycznie od A do Z wygląda następująco:

 • Andrzej – patron zakochanych
 • Antoni – patron małżeństw
 • Adrian – patron strażników więziennych
 • Bernard – patron alpinistów
 • Błażej – patron lekarzy
 • Bartłomiej – patron rybaków
 • Benedykt – patron architektów
 • Bonawentura – patron dzieci
 • Brunon – patron obłąkanych
 • Cyryl – patron Europy
 • Dionizy – patron strzelców
 • Dominik – patron ministrantów
 • Damian – patron farmaceutów
 • Eustachy – patron myśliwych
 • Fabian – patron garncarzy
 • Florian – patron strażaków
 • Franciszek – patron pisarzy
 • Filip – patron cukierników
 • Grzegorz – patron uczniów, studentów
 • Gabriel – patron kleryków
 • Hipolit – patron personelu więziennego
 • Hubert – patron myśliwych
 • Henryk – patron drwali
 • Izydor – patron informatyków
 • Ignacy – patron dzieci
 • Jan – patron aptekarzy
 • Jakub – patron szpitali
 • Joachim – patron małżeństwa
 • Jerzy – patron żołnierzy
 • Józef – patron więźniów
 • Kajetan – patron bankowców
 • Krzysztof – patron kierowców
 • Kamil – patron chorych
 • Leon – patron muzyków
 • Ludwik – patron fryzjerów
 • Łukasz – patron chirurgów
 • Maciej – patron cukierników
 • Michał – patron radiologów
 • Mikołaj – patron gorzelników
 • Maksymilian – patron abstynentów
 • Marcin – patron krawców
 • Marek – patron prawników
 • Nikodem – patron grabarzy
 • Paweł – patron teologów
 • Piotr – patron rybaków
 • Patryk – patron fryzjerów
 • Rafał – patron lekarzy
 • Robert – patron katechetów
 • Stanisław – patron Polski
 • Szczepan – patron tkaczy
 • Sebastian – patron inwalidów wojennych
 • Seweryn – patron właścicieli winnic
 • Szymon – patron beznadziejnych przypadków
 • Tymon – patron rzeźbiarzy
 • Tomasz – patron szkół
 • Walenty – patron epileptyków
 • Wojciech – patron Polski.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.