1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Święte imiona męskie: lista świętych i błogosławionych mężczyzn

Święte imiona męskie tworzą zestawienie, które pozwala osobom przygotowującym się do sakramentu bierzmowania wybrać tradycyjnie nowe imię. Lista odnosi się do mężczyzn, którzy w kościołach uznających świętych są patronami, błogosławionymi wzorcami do naśladowania.

Święte imiona męskie to lista, na której znajdują się imiona świętych i błogosławionych, którzy powinni inspirować wiernych. Z zestawienia, które tworzą różne imiona święte męskie można wybrać dziecku imię do chrztu lub bierzmowania, kolejnego sakramentu w Kościele katolickim.

Bierzmowanie to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. O ile chrzest stanowi początek chrześcijańskiej drogi życia i oznacza włączenie dziecka we wspólnotę Kościoła, o tyle celem bierzmowania jest umocnienie wiary i silniejsze związanie z Kościołem. W Kościele katolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia. Cerkiew prawosławna udziela chryzmacji wkrótce po chrzcie.

Zwyczaj nadania nowych imion świętych podczas sakramentu bierzmowania została zaczerpnięta z Nowego Testamentu. Nadawane młodzieży imiona nie mogą być przypadkowe. Dowolność ogranicza się do katalogu:święte imiona męskie (święte imiona dla chłopców) i święte imiona żeńskie (dla dziewcząt).

Święte imiona męskie: lista świętych i błogosławionych mężczyzn

Imiona świętych męskie pochodzą od osób, które w wyjątkowy sposób realizowały określone przez Kościół wartości. Święci są wzorcem moralnym i osobowym, otacza się ich szacunkiem, czcią i kultem. Tym samym imiona świętych mają szczególne znacznie. Praktyka wzywania świętych w modlitwie jest odrzucana przez Kościoły protestanckie.

Święci w doktrynach kościoła są bardzo ważni. W kościele katolickim i prawosławnym uznaje się za oczywistą możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych. Można kierować do nich słowa modlitwy oraz prośby o wstawiennictwo u Boga. Święci są tym samym traktowani jak pośrednicy, orędownicy i opiekunowie ze względu na przypisywaną im moc sprawdzą oraz szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

Święci są patronami osób, zawodów, miast, krajów, grup społecznych czy kontynentów. Do kogo skierować słowa modlitwy, a także prośby i podziękowania? Aby ustalić adresata swoich słów, wybrać swojego patrona bądź imię do bierzmowania, warto znać święte imiona męskie i żeńskie.

Jakich błędów nie popełniać, przy wyborze imienia dla dziecka?

Zobacz wideo

Święte imiona męskie: lista od A do Z

Lista świętych imion męskich, uporządkowanych alfabetycznie od A do Z wygląda następująco:

 • Andrzej – patron zakochanych
 • Antoni – patron małżeństw
 • Adrian – patron strażników więziennych
 • Bernard – patron alpinistów
 • Błażej – patron lekarzy
 • Bartłomiej – patron rybaków
 • Benedykt – patron architektów
 • Bonawentura – patron dzieci
 • Brunon – patron obłąkanych
 • Cyryl – patron Europy
 • Dionizy – patron strzelców
 • Dominik – patron ministrantów
 • Damian – patron farmaceutów
 • Eustachy – patron myśliwych
 • Fabian – patron garncarzy
 • Florian – patron strażaków
 • Franciszek – patron pisarzy
 • Filip – patron cukierników
 • Grzegorz – patron uczniów, studentów
 • Gabriel – patron kleryków
 • Hipolit – patron personelu więziennego
 • Hubert – patron myśliwych
 • Henryk – patron drwali
 • Izydor – patron informatyków
 • Ignacy – patron dzieci
 • Jan – patron aptekarzy
 • Jakub – patron szpitali
 • Joachim – patron małżeństwa
 • Jerzy – patron żołnierzy
 • Józef – patron więźniów
 • Kajetan – patron bankowców
 • Krzysztof – patron kierowców
 • Kamil – patron chorych
 • Leon – patron muzyków
 • Ludwik – patron fryzjerów
 • Łukasz – patron chirurgów
 • Maciej – patron cukierników
 • Michał – patron radiologów
 • Mikołaj – patron gorzelników
 • Maksymilian – patron abstynentów
 • Marcin – patron krawców
 • Marek – patron prawników
 • Nikodem – patron grabarzy
 • Paweł – patron teologów
 • Piotr – patron rybaków
 • Patryk – patron fryzjerów
 • Rafał – patron lekarzy
 • Robert – patron katechetów
 • Stanisław – patron Polski
 • Szczepan – patron tkaczy
 • Sebastian – patron inwalidów wojennych
 • Seweryn – patron właścicieli winnic
 • Szymon – patron beznadziejnych przypadków
 • Tymon – patron rzeźbiarzy
 • Tomasz – patron szkół
 • Walenty – patron epileptyków
 • Wojciech – patron Polski.