Święte imiona żeńskie: lista świętych i błogosławionych kobiet

Święte imiona żeńskie tworzą listę, z której korzystają osoby przygotowujące się do bierzmowania. Odnoszą się do kobiet, które w Kościele katolickim są patronkami, błogosławionymi wzorcami do naśladowania. Jakie są mniej lub bardziej znane święte imiona żeńskie?

Święte imiona żeńskie tworzą listę, która zawiera imiona osób świętych i błogosławionych, które mogą inspirować wszystkich wiernych kościołów, które je uznają. Stanowią też bazę - można z niej wybrać imię do bierzmowania, które zgodnie z tradycją chrześcijańską uznaje się za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jego celem jest umocnienie wiary i jeszcze silniejsze związanie się z Kościołem.

Bierzmowanie to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. W Kościele katolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia. Cerkiew prawosławna udziela chryzmacji wkrótce po chrzcie. Zwyczaj nadania nowych imion świętych w trakcie przystępowania do sakramentu została zaczerpnięta z Nowego Testamentu. Imiona nie mogą być przypadkowe. Dowolność ogranicza się do katalogu: święte imiona damskie i męskie.

Święte imiona żeńskie: lista świętych i błogosławionych kobiet

Święty to określenie stosowane przez katolików i prawosławnych w odniesieniu do osoby, która w wyjątkowy sposób realizowała określone przez Kościół wartości. Święci pełnią funkcję wzorca osobowego i są otaczani kultem, a imiona świętych żeńskie i męskie mają tym samym szczególne znacznie.

Wybór imienia dla dziecka jest bardzo ważny. Pamiętaj, żeby nie popełnić tych błędów:

Zobacz wideo

Kościół katolicki i prawosławny zakłada możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach oraz uznaje zanoszenie próśb przez wiernych kierowanych do świętego o wstawiennictwo u Boga. Praktyka wzywania świętych w modlitwie jest odrzucana przez Kościoły protestanckie. To dlatego święte imiona żeńskie nie są szczególnie ważne we wszystkich religiach i jej odłamach.

Święci przez rzesze wiernych są uznawani za pośredników i orędowników u Boga, patronami osób, grup społecznych, zawodów, miast, krajów czy kontynentów. Ponieważ uchodzą za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach, wierni kierują do nich swe modlitwy. Do kogo skierować jej słowa, a także prośby bądź podziękowania? W takiej sytuacji, by ustalić swego patrona bądź adresata modlitwy, wato znać imiona świętych damskie oraz męskie.

Imiona święte żeńskie, lista od A do Z, wygląda następująco:

 • Agata – patronka sztuki, artystów, kominiarzy, karmiących matek, pielęgniarek,
 • Agnieszka – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników,
 • Anna – patronka kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, położnic, ubogich robotnic, stolarzy, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników, żeglarzy,
 • Apolonia – patronka dentystów,
 • Barbara – patronka architektów, cieśli, dzwonników, górników, marynarzy, murarzy, saperów, strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, żołnierzy, dobrej śmierci,
 • Bernadeta (Soubirous),
 • Brygida, patronka Europy, pielgrzymów oraz dobrej śmierci,
 • Dorota – patronka piwowarów, górników, panien młodych, młodych małżeństw, narzeczonych, kwiaciarzy, ogrodników, botaników, położnych i par młodych, sprzedawców kwiatów,
 • Elżbieta – patronka matek i żon,
 • Emilia - wzór do naśladowania dla matek dużych rodzin,
 • Faustyna, jedna z najpopularniejszych współczesnych świętych (siostra Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia),
 • Genowefa – patronka dziewic,
 • Helena - patronka producentów gwoździ i farbiarzy,
 • Hiacynta - patronka chorób ciała, chorych, jeńców, więźniów,
 • Honorata,
 • Ita,
 • Izabela,
 • Jadwiga - patronka Polski i Śląska,
 • Joanna - wzór do naśladowania dla matek pracujących oraz doświadczających ciężkiej choroby,
 • Jolanta,
 • Julia,
 • Karolina,
 • Katarzyna – patronka chorych,
 • Kinga – patronka górników kopalni soli,
 • Klara – patronka radia i telewizji,
 • Krystyna – patronka młynarzy,
 • Lidia,
 • Łucja,
 • Maryja, Matka Boża. Jej wierność, pokora, czystość sprawiają, że jest wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet, zwłaszcza tych, które posiadają lub planują potomstwo. Maria jest chyba najbardziej znana z całej listy „święte imiona żeńskie”,
 • Małgorzata – patronka bezpłodnych i rodzących kobiet,
 • Maria – patronka młodzieży, aktorów,
 • Marta – patronka gospodyń domowych,
 • Monika – patronka wdów,
 • Matylda,
 • Monika - wzór do naśladowania dla kobiet, matek, wdów, kobiet zamężnych i tych, które przeżywają kłopoty,
 • Natalia,
 • Regina,
 • Rozalia,
 • Róża,
 • Salomea,
 • Teresa,
 • Urszula – patronka nauczycielek,
 • Weronika – patronka praczek,
 • Zdzisława (Czeska) - patronka żon i matek
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.