Konkurs "Podziękuj swojej położnej"

Położne od wieków towarzyszą kobietom w najważniejszych momentach życia. Szczególnie blisko są z rodzącymi kobietami, dzieląc się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i życzliwością. Chcemy na podstawie Waszych zgłoszeń wyróżnić te położne, które w wyjątkowo serdeczny sposób i z oddaniem zajmują się kobietami w czasie porodu.

Jeśli położna zajmuje ważne miejsce w Twoim wspomnieniu o porodzie, podziękuj jej za to. Napisz, w jaki sposób Ci pomogła, co w jej zachowaniu było szczególne, i za co chciałabyś ją wyróżnić.

W zgłoszeniu podaj następujące dane:

- Imię i nazwisko położnej

- Szpital, w którym pracuje

- Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, adres)

- Uzasadnienie (w formie około jednej strony maszynopisu zdań opisujących przebieg porodu, rolę położnej w nim i to, za co szczególnie chcielibyście jej podziękować).

Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2008 roku.

Autorki najciekawszych prac (wybranych przez redakcyjne jury) nagrodzimy wózkami Bébécar.

Najlepsza położna, którą na podstawie Waszych zgłoszeń wytypuje redakcyjne jury, otrzyma od nas nagrodę-niespodziankę.

Nazwiska zwycięzców ogłosimy w listopadowym numerze "Dziecka".

Zgłoszenia można nadsyłać:

- na adres redakcji, "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Podziękuj swojej położnej";

- mailem na adres dziecko@agora.pl

Pełna treść regulaminu .

Organizatorem konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Za co warto podziękować swojej położnej:

1. Życzliwość - okazywanie Ci wsparcia i dodawanie otuchy, za pochwały, że dobrze sobie radzisz w porodzie, serdeczność, za reagowanie na Twoje prośby, bycie blisko, gdy tego potrzebowałaś, życzliwy stosunek do osoby towarzyszącej...

2. Profesjonalizm - panowanie na sytuacją, interweniowanie w sytuacjach, gdy jest to potrzebne, spokój i opanowanie, służenie radą, w jaki sposób możesz sobie pomóc, delikatność przy badaniach...

3. Przestrzeganie Twoich praw jako pacjentki - informowanie Cię o wszystkim co chce zrobić, co się dzieje z Tobą i dzieckiem, pytanie o zgodę na badania i zabiegi, dbałość o poszanowanie intymności i prywatności...

4. Kontakt i komunikatywność - przedstawienie się Tobie, rozmowę przy przyjęciu do szpitala, zainteresowanie Twoim samopoczuciem podczas porodu, poczucie humoru...

5. Indywidualne podejście i uważność - słuchanie, jakie są Twoje oczekiwania i potrzeby, pozytywny stosunek do niech, nie postępowanie w sposób rutynowy, zadbanie o to, byś miała kontakt z dzieckiem po porodzie i by osoba towarzysząca mogła spędzić z Wami pierwsze godziny.

Więcej o: