Po stronie żony

Staraj się być rzecznikiem partnerki wobec personelu medycznego.

Rodząca kobieta ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej. Powinna być informowana o przebiegu porodu, a także każdej interwencji medycznej, np. stosowanym leku i proponowanym zabiegu (dlaczego jest potrzebny, jakie mogą być jego skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne, czy można go uniknąć), i mieć możliwość swobodnego podjęcia decyzji.

Nawet tak rutynowe w wielu szpitalach zabiegi, jak przebicie pęcherza płodowego, podanie oksytocyny czy nacięcie krocza, muszą być poprzedzone informacją i pytaniem o zgodę.

Niestety, personel medyczny często o tym zapomina. Dlatego, jeśli trzeba, pytaj, domagaj się i żądaj.

W sporach z lekarzami trzymaj stronę żony. Jeśli ona nie chce położyć się do łóżka, by można było stale monitorować poród, nie przekonuj jej, że to konieczne (bo na ogół wcale nie jest). Jeśli nie życzy sobie, by podawano jej oksytocynę, przypilnuj, by uszanowano jej zdanie.

Więcej o: