Wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim. O czym mama nie może zapomnieć, by dostać pieniądze?

Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, a później do zachowania ciągłości ubezpieczenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jakich formalności należy dopełnić? Jak wygląda wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim?

Wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim – co musisz wiedzieć?

Kobiety, które w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zajdą w ciążę i urodzą dziecko, mają oczywiście prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie podlegają jednak obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które wiążą się z prowadzeniem firmy. Podlegają wyłącznie ubezpieczeniem związanym z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego.

Oznacza to, że kobiety, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą podczas urlopu macierzyńskiego, a dokładniej podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, są zobligowane tylko do opłacania składki zdrowotnej. Składka emerytalna i rentowa w tym wypadku pokrywana jest z budżetu państwa.

Wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim – na co uważać?

Od opisanych wyżej zasad jest jeden wyjątek. Należy na niego uważać, żeby nie spotkała nas przykra niespodzianka w postaci braku wypłaty świadczeń. Jeżeli młoda mama prowadzi działalność gospodarczą, a jej zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty 1000 zł (tak zwana kwota świadczenia rodzicielskiego), to nie musi opłacać składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na ubezpieczenie zdrowotne. Musi jednak dostarczać do ZUS deklaracje rozliczeniowe.

A skoro kobieta nie opłaca składek ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności, koniecznie musi wyrejestrować się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu musi dostarczyć odpowiednie dokumenty.  Są to druki: ZUS ZWU. Aby w dalszej kolejności zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, należy wypełnić druk ZZA.

Wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim – o czym pamiętać?

Kiedy kończy się zasiłek macierzyński, młoda mama musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu własnej działalności gospodarczej. Ponownie należy udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA. Kolejnym dokumentem jest zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Do tego potrzebujemy wypełnić także druk ZUS ZUA. Co ważne, należy zgłosić się do urzędu najpóźniej 7 dni od ponownego powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenie chorobowe po macierzyńskim – ważne!

Jeżeli kobieta kończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, koniecznie musi wypełnić odpowiednie rubryki w dokumentach. Na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (przypomnijmy, druk ZUS ZUA), musi zaznaczyć, że chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dostarczenie tego dokumentu w ciągu 7 dni, sprawi, że zostanie objęta ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia własnej działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.

Więcej o: