Poród i plan porodu. Co warto o nim wiedzieć?

Poród jest dla kobiety wielkim przeżyciem. Wiąże się w silnymi emocjami, zarówno radością i podekscytowaniem, jak i strachem. Każda przyszła mama, zanim znajdzie się na trakcie porodowym, ma swoje wyobrażenia na temat tego, jak powinny wyglądać narodziny jej dziecka. Swoje oczekiwania może przedstawić personelowi szpitala, tworząc plan porodu.

Poród jest wydarzeniem, które tak naprawdę trudno zaplanować. Jego ramy, a i poszczególne etapy, dają pewne wyobrażenie, jednak narodziny każdego dziecka są inne. Poród jest dynamicznym procesem, stąd pewne sytuacje trudno przewidzieć - życie pisze swoje scenariusze. Niemniej warto być przygotowanym na różne okoliczności i zwroty akcji. To dlatego każda kobieta na finiszu ciąży powinna przemyśleć różne kwestie, by stworzyć swój plan porodu (nazywany inaczej "preferencjami porodowymi"). To nic innego jak dokument, który odnosi się do różnych aspektów porodu krok po kroku. Rodząca zawiera w nim swoje oczekiwania wobec przebiegu porodu i opieki okołoporodowej.

Gdzie znaleźć wzór planu porodu?

Od czasu wprowadzenia w życie nowego standardu opieki okołoporodowej kobieta może zadbać o to, by rodzić tak, jak tego chce. Jak opracować plan porodu? Możliwości jest wiele. Można wypełnić ankietę, którą powinien przygotować szpital. Plan porodu - przykład można również znaleźć na wielu stronach internetowych. Kobieta może stworzyć go również samodzielnie. Najlepiej skorzystać z gotowego wzoru planu porodu lub kreatora planu porodu (na przykład Rodzić po ludzku - plan porodu). Kwestionariusz zawiera pytania, na które ciężarna powinna odpowiedzieć i zagadnienia, które powinna przemyśleć przed porodem.

Plan porodu należy zabrać ze sobą do szpitala, wraz z książeczką ubezpieczeniową, kartą przebiegu ciąży, wynikami badań oraz innymi niezbędnymi dokumentami. Plan porodu powinien zostać przedstawiony personelowi medycznemu sprawującemu opiekę podczas porodu.

Objawy porodu u różnych kobiet mogą wyglądać zupełnie inaczej. Na co się przygotować?

Zobacz wideo

Plan porodu - jak wypełnić?

Plan porodu warto ułożyć w porozumieniu z położną lub lekarzem. Należy pamiętać, że to lista życzeń, które muszą być spełnione. Trzeba pamiętać, że plan porodu jest wymarzonym przez kobietę scenariusz porodu, ale nie każdy punkt jest możliwy do realizacji. Czasem, choć personel szpitala dokłada wszelkich starań, by dostosować się do oczekiwań rodzącej, nie jest to możliwe. Ponieważ priorytetem dla lekarzy, pielęgniarek i położnych jest zdrowie rodzącej i dziecka, czasem istnieje konieczność postępowania innego niż przewiduje plan porodu. Wymagają tego rożne sytuacje i scenariusze medyczne.

Plan porodu - wzór

Plan porodu warto uporządkować, odnosząc się do poszczególnych etapów porodu, a także aspektów opieki okołoporodowej. Jakie kwestie i sytuacje należy rozważyć? Plan porodu - lista zagadnień wygląda następująco:

1. Oczekiwania wobec miejsca i warunków porodu. W tym miejscu kobieta określa swoje preferencje. O czym warto wspomnieć?

 • chciałabym rodzić w sali pojedynczej,
 • mogę rodzić na sali wieloosobowej,
 • zależy mi, by w sali był/a prysznic lub wanna,
 • chciałabym, aby w sali porodowej było przyciemnione światło i panowała cisza,
 • chciałabym rodzić w swoim ubraniu,
 • chcę rodzić z mężem/bliską osobą/doulą,
 • będę rodzić sama,
 • proszę, aby mojej osobie towarzyszącej udzielano informacji o postępie porodu,
 • wyrażam/ nie wyrażam zgody na obecność studentów/tek położnictwa i medycyny.

2. Przygotowanie do porodu. Przyszła mama może się odnieść do różnych zabiegów i procedur, które przygotowują ją do porodu. Jakie uwagi mogą się tu znaleźć?

 • zależy mi, aby nie wykonywano zabiegów przygotowujących do porodu (lewatywa, golenie krocza),
 • proszę, aby przy przyjęciu do porodu wykonano mi lewatywę,
 • wyrażam zgodę na założenie wenflonu przy przyjęciu do szpitala.

3. Poród. Przyszła mama może podkreślić, że zależy jej na porodzie naturalnym, bez zbędnych zabiegów, takich jak podanie oksytocyny, przebicie pęcherza płodowego, stałe monitorowanie aparatem KTG - chyba że będzie tego wymagała sytuacja medyczna. Może również zamieścić adnotację:

 • chciałabym mieć swobodę poruszania się w pierwszym okresie porodu.
 • chciałabym mieć możliwość korzystania z drabinki, materaca, worka sako,
 • chciałabym mieć możliwość wyboru pozycji w drugim okresie porodu,
 • nie chcę znieczulenia zewnątrzoponowego/chcę znieczulenie zewnątrzoponowe,
 • chciałabym móc korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu,
 • zależy mi na uniknięciu nacięcia krocza,
 • proszę o miejscowe znieczulenie przy zszywaniu krocza,
 • chciałabym nakarmić dziecko jak najszybciej po porodzie,
 • zależy mi, by towarzysząca mi osoba mogła przeciąć pępowinę,
 • zależy mi, by pępowina została przecięta dopiero wtedy, gdy przestanie tętnić,
 • chciałabym, aby moje dziecko pozostało w kontakcie "skóra do skóry" tak długo, jak będziemy tego potrzebowali,
 • chciałabym, aby moje dziecko zostało ubrane w rzeczy, które przyniosłam z domu.

4. Po porodzie. W tym miejscu planu porodu przyszła mama powinna zawrzeć informacje dotyczące pobytu jej i dziecka na oddziale położniczym. Jakie uwagi mogą się tu znaleźć?

 • chciałabym, aby dziecko było cały czas ze mną w pokoju,
 • chciałabym zostać poinstruowana, jak przewijać i kąpać dziecko,
 • planuję karmić dziecko piersią/nie planuję karmić dziecka piersią,
 • nie wyrażam zgody, by moje dziecko było dokarmiane lub dopajane, chyba że zaistnieją wskazania medyczne,
 • nie wyrażam zgody na podawanie dziecku smoczka.

5. Inne informacje. W planie porodu kobieta powinna również zawrzeć informacje na temat swojego stanu zdrowia i sytuacji. To na przykład:

 • mam tendencję do omdleń,
 • chciałabym mieć szkła kontaktowe albo okulary przez cały czas porodu,
 • mam problemy ze słuchem,
 • choruję na cukrzycę.
Więcej o: