Ciąże Polek coraz częściej kończą się cesarskim cięciem

Ciąża zakończona porodem naturalnym czy przez cesarskie cięcie? Niemal co druga Polka wybiera cesarskie cięcie.  Więcej porodów zakończonych drogą operacyjną jest tylko w: Turcji, Meksyku, Chile i Korei.

Poród naturalny czy cesarskie cięcie?

Według raportu „Health at a Glance 2019” w krajach wysokorozwiniętych wykonuje się 28 proc. cesarskich cięć. Raport obejmuje badania przeprowadzone w latach 2000-2017. W czołówce jest:

  • Polska 39 proc.
  • Turcja 53 proc.
  • Meksyk 48,7 proc.
  • Chile 47,7 proc.
  • Korea 45,2 proc.

Najmniej cesarskich cięć wykonuje się w:

  • Finlandii (16,5 proc.)
  • Holandii (16,2 proc.) 
  • Islandii (16,2 proc.)
  • Norwegii (16 proc.)
  • Izraelu (14,8 proc.)

Ministerstwo stawia na poród naturalny 

Czy te dane powinny niepokoić? Według Ministerstwa Zdrowia, tak. Od 2000 roku odsetek ten wzrósł w Polsce z niespełna 20 proc. do ponad 42 proc. w 2014 roku. Plan ministerstwa zakłada ograniczenie odsetek cesarskich cięć do 30 proc. w ciągu 10 lat (do 20128 roku). Jak ta zmiana ma przebiegać? Jednym z zaleceń jest edukowanie kobiet w ciąży i informowanie ich o tym, jakie ewentualnie skutki uboczne dla matek i dzieci może przynieść cesarskie cięcie. 

Skąd rezygnowanie z porodu naturalnego? W raporcie fundacji Rodzić po Ludzku czytamy:

Brak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego z jednej strony i mała aktywność personelu w proponowaniu rodzącym niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu z drugiej (choć jest ich duży wachlarz i stosowanie ich nic nie kosztuje) powoduje, że kobiety w Polsce boją się porodu. Stąd wiele z nich chce zagwarantować sobie poród przez cesarskie cięcie, w czym zresztą często znajdują wsparcie u swoich lekarzy

Jak się przygotować do porodu naturalengo? Odpowiada Grzegorz Południewski:

Zobacz wideo
Więcej o: