Wskazania do cesarki - planowe i nagłe

Wskazania do cesarki są różne i jest ich wiele. Zostały opracowane przez lekarzy ginekologów, by jasno określić sytuacje, w których powinno być wykonane cesarskie cięcie

Czym jest cesarskie cięcie?

Wskazania do cesarki, opracowane przez specjalistów, ograniczają do niej swobodny dostęp, ale doskonale wpisują się w jej definicję.

Cesarskie cięcie (łac. sectio caesarea), zwane także cesarką, jest operacją położniczą, polegającą na przecięciu powłok brzusznych oraz macicy. Ma ona na celu zakończenie ciąży lub porodu, gdy poród siłami natury jest niemożliwy.

Cesarskie cięcie najczęściej przebiega poziomo, na granicy trzonu i szyjki macicy. Gdy zabieg jest planowany, wykonuje się go w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym. Jeśli jednak przebiega w trybie nieplanowanym i pilnym, pacjentce najczęściej podaje się znieczulenie ogólne. Wówczas cesarka odbywa się pod narkozą.

Jakie są wskazania do wykonania cesarskiego cięcia?

Kiedy wykonuje się cesarskie cięcie?

Cesarkę powinno wykonywać się wyłącznie wtedy, gdy jest to jedyne wyjście, by zakończyć ciążę, ratujące życie matki i dziecka. Tymczasem wiele przyszłych mam, w obawie przed bólem i komplikacjami okołoporodowymi, nie chce rodzić naturalnie, a przez cesarskie cięcie. Większość specjalistów odradza takie rozwiązanie i zaleca rozwagę. By uniknąć bólu porodowego wystarczy zdecydować się na podanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Cesarka jest operacją, wiążą się z nią niedogodności i potencjalne komplikacje. Wykonuje się ją, gdy nie ma innego wyjścia - jest jedynym sposobem na to, aby poród zakończył się bez komplikacji.

Wskazania do cesarki

Można je podzielić na:

 • planowe, gdy lekarz już w czasie ciąży wie o nieprawidłowym ułożeniu płodu i chorobach matki,
 • nagłe, gdy o przeprowadzeniu operacji lekarz decyduje później, nawet w trakcie porodu.

Wskazania opracowało Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Wskazania położnicze do cięcia cesarskiego - planowe

Gdy cięcie cesarskie odbywa się w ustalonym terminie, czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane lekarzowi już na etapie prowadzenia ciąży, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, wskazaniami położniczymi do cesarki są:

 • nieprawidłowe położenie płodu,
 • ciąża wyższego stopnia (wieloraczki),
 • w przypadku bliźniaczej: gdy choć jeden płód jest w położeniu innym niż główkowe, gdy płody znacznie różnią się masą ciała, gdy występuje zespół podkradania, polegający na tym, że krew płynie niesymetrycznie lub tylko do jednego płodu,
 • wady anatomiczne miednicy,
 • duży płód - dziecko waży więcej niż 4,5 kg.

Wskazania pozapołożnicze do planowanej cesarki

Jeśli lekarz prowadzący ciążę wie o chorobach matki, pojawiają się wskazania pozapołoznicze: neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, pulmonologiczne i inne. Są to np.:

 • choroby sercowo-naczyniowe, niewydolność krążenia,
 • choroby płuc matki przebiegające z ograniczeniem pojemności życiowej,
 • duża wada wzroku matki lub zagrożenie odwarstwieniem się siatkówki oka,
 • zmiany w obrębie kręgosłupa,
 • niewyrównana cukrzyca,
 • konflikt serologiczny,
 • tokofobia - lęk przed ciążą i porodem,
 • infekcje - np. zakażenie narządów płciowych ciężarnej wirusem opryszczki,
 • wirus HIV.

Wskazania do cięcia cesarskiego - pilne

Nie każde cesarskie cięcie jest planowane. Zdarza się, że decyzję o cesarce lekarz podejmuje w ostatniej chwili, nawet w czasie rozpoczętego już porodu odbywającego się siłami natury. Dzieje się tak, kiedy zaistnieją czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu.  Wskazaniami do cesarskiego cięcia w trybie pilnym i natychmiastowym, między innymi, są:

 • nieprawidłowe ułożenie główki,
 • nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej,
 • ciężki stan przedrzucawkowy, rzucawka,
 • zaburzenia czynności serca płodu,
 • spadek parametrów życiowych dziecka,
 • zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu,
 • poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci,
 • wypadnięcie pępowiny,
 • przedwczesne oddzielenie łożyska,
 • powtarzające się epizody bradykardii,
 • podejrzenie krwotoku,
 • brak postępu porodu,
 • brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi, zwłaszcza przy ciąży mnogiej.

Przebycie cesarskiego cięcia w przeszłości nie oznacza, że kolejny poród też będzie przebiegał w ten sam sposób.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: