Porodówkę tworzą ludzie

Kobieta rodząca po raz pierwszy może się czuć zdezorientowana, widząc wokół siebie tyle osób w fartuchach. Co należy do zadań położnej, ginekologa, neonatologa, pielęgniarki noworodkowej? Nasz przewodnik pomoże się zorientować, kto jest kim na porodówce. Konsultacja: dr Bożena Galińska-Kin, pediatra, neonatolog i Elżbieta Gryczka, położna.

Położna

Może prowadzić ciążę fizjologiczną, przyjąć poród, zajmować się noworodkiem i mamą w połogu. W większości szpitali inne położne pracują na bloku porodowym, a inne na oddziale położniczo-noworodkowym.

W izbie przyjęć

Położna będzie zapewne pierwszą osobą, którą spotkasz w izbie przyjęć. Zwykle to ona wykonuje badanie niezbędne do przyjęcia do szpitala: ocenia zaawansowanie porodu, podłącza KTG, mierzy ciśnienie. Zadaje szereg pytań dotyczących stanu zdrowia, przebytych chorób, zabiegów, poprzednich ciąż i porodów, historii obecnej ciąży. Prosi o pokazanie karty ciąży i wyników badań, m.in. grupy krwi, morfologii, posiewu z pochwy.

Wywiad i badanie są przeprowadzane na osobności. Ojciec dziecka (lub inna osoba towarzysząca) może być przy tobie za twoją zgodą. Jeśli badanie potwierdzi, że poród zaczął się już na dobre, zostaniesz skierowana na salę porodową.

W sali porodowej

Położna, najczęściej z bloku porodowego, zaprowadzi cię do sali porodowej. W czasie porodu to ona zaopiekuje się tobą. Nie znaczy to, że jest przy tobie non stop. Jeśli to możliwe, zostawia cię samą lub z osobą towarzyszącą, której da wskazówki, jak ci pomagać. Oczywiście cały czas czuwa nad sytuacją. Jej zadaniem jest monitorowanie stanu dziecka i wspieranie rodzącej. Podpowie ci, jak można zmniejszyć ból i wpłynąć na tempo porodu. W zależności od sytuacji może zaproponować zmianę pozycji, spacer, kąpiel, siedzenie na piłce gimnastycznej, masaż, ciepły okład, a nawet sen.

Jeśli dzieje się coś niepokojącego i trzeba np. podać antybiotyk albo użyć specjalistycznego sprzętu, położna wzywa lekarza ginekologa. To on podejmie decyzję o użyciu środków wspomagających poród.

Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, gdy dochodzi do pełnego rozwarcia, położna przyjmuje poród. Nowo narodzonego malucha położy na twoim brzuchu. Czuwa nad urodzeniem łożyska, sprawdza, czy urodziło się w całości. Może zszyć krocze w razie pęknięć pierwszego stopnia

i nacięcia. Potem obserwuje, czy macica kurczy się prawidłowo i czy krwawienie utrzymuje się w granicach normy.

Położna może też zajmować się noworodkiem, obserwować go i przyznawać mu punkty w skali Apgar oraz pomagać w przystawieniu go do piersi. Najczęściej robi to wspólnie z pielęgniarką noworodkową.

Na oddziale położniczo-noworodkowym

Dwie godziny po porodzie, który mama spędza w bliskim kontakcie z noworodkiem, oboje trafiają na oddział położniczo-noworodkowy. Tu opiekuje się nimi zespół położnych. W każdej chwili można jedną z nich wezwać i poprosić o pomoc (przy łóżku jest dzwonek).

Położna na oddziale obserwuje stan ogólny mamy, wykonuje badania i czynności zlecone przez ginekologa: pobiera krew, mierzy temperaturę, podaje leki. Podpowiada rodzicom, jak pielęgnować dziecko. W razie potrzeby powinna też pomóc ci w przystawieniu noworodka do piersi (w wielu szpitalach zajmują się tym konsultantki laktacyjne).

Położna zajmuje się też noworodkiem. Wykonuje badania przesiewowe, pobiera krew, szczepi dziecko. W razie potrzeby podaje mu leki i wykonuje inne zlecone przez lekarza czynności.

Anestezjolog

Podczas porodu fizjologicznego przychodzi na salę porodową, jeśli rodząca prosi o znieczulenie miejscowe. Zadaje pytania uzupełniające wywiad przeprowadzony w izbie przyjęć. Interesują go głównie urazy kręgosłupa (zwłaszcza tej części, w którą będzie się wkłuwał) i reakcje na leki znieczulające. Potem robi wkłucie i podaje pierwszą dawkę znieczulenia. Pojawi się jeszcze kilka razy, by podać kolejne dawki.

Ginekolog-położnik

Jeśli poród przebiega fizjologicznie, kontakt z nim ogranicza się zaledwie do kilku spotkań w ciągu pobytu w szpitalu. Nie-kiedy kobieta może się zetknąć z ginekologiem w izbie przyjęć. Interwencja lekarza ginekologa jest natomiast potrzebna, gdy pojawiają się problemy lub komplikacje. Na pewno spotkasz się z ginekologiem w izbie przyjęć, jeśli twoja ciąża była powikłana.

Pielęgniarka neonatologiczna/noworodkowa

W sali porodowej

Lekarz ginekolog dyżurujący na bloku porodowym jest poinformowany o stanie rodzących znajdujących się pod jego opieką. Niekiedy odwiedza każdą z nich i sam ocenia sytuację porodową. Jeśli jednak wszystko przebiega prawidłowo, zwykle polega na informacjach od położnej i wchodzi do sali porodowej dopiero w czasie drugiego okresu porodu, czyli wtedy, gdy dziecko pojawia się na świecie. Kiedy maluch znajduje się już na maminym brzuchu, lekarz zwykle monitoruje rodzenie się łożyska i ocenia jego stan. W razie większych pęknięć zszywa krocze rodzącej.

Wcześniej ginekolog jest wzywany do sali porodowej, jeżeli dzieje się coś niepokojącego, np. gdy poród znacznie się przedłuża, gdy dziecko wstawia się nieprawidłowo w kanał rodny mamy, gdy wzrasta ciśnienie krwi matki, gdy zachodzi konieczność podania antybiotyku lub zastosowania specjalistycznego sprzętu typu vacuum. W razie powikłań to on przyjmuje poród. Pojawia się również, jeśli rodząca poprosi

o konsultację (bo np. chce porozmawiać o możliwościach łagodzenia bólu lub ma wątpliwości co do przebiegu porodu).

Na oddziale położniczo-noworodkowym

Ginekolog monitoruje stan kobiet po porodzie na oddziale położniczo-noworodkowym. Jeśli nie ma powodu do niepokoju, odwiedza kobiety po porodzie w czasie obchodów. Zawsze też można poprosić o dodatkową konsultację.

Konsultantka laktacyjna

Wspiera mamę w karmieniu piersią. Pracuje na oddziale położniczo-neonatologicznym lub w poradni przy szpitalu. Najczęściej odwiedza mamy w salach, oferując swoją pomoc. Pokazuje techniki kar-mienia, koryguje ułożenie dziecka przy piersi, rozwiewa obawy dotyczące laktacji. Niestety, nie każdy szpital ją zatrudnia.

Lekarz neonatolog/pediatra

Specjalizuje się w opiece nad noworodkami. Niekiedy zastępuje go pediatra.

W sali porodowej

Bywa, że to neonatolog obserwuje noworodka i przyznaje mu punkty w skali Apgar, ale zdarza się to coraz rzadziej. Zazwyczaj bada dziecko dopiero kilka godzin po porodzie. W pierwszej dobie po porodzie czuwa nad noworodkiem. W niektórych szpitalach zagląda do niego co kilka godzin, w innych zleca to położnej lub pielęgniarce noworodkowej.

Później podczas obchodu będzie badał dziecko. Jeśli dzieje się coś niepokojącego, bada malca także w ciągu dnia, omawia z mamą wyniki badań i przedstawia przebieg leczenia. Informuje rodziców o stanie zdrowia malca i decyduje, kiedy może być wypisany ze szpitala i wrócić do domu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.