Szkoła rodzenia - czy naprawdę warto do niej chodzić?

Czy rzeczywiście trzeba chodzić na przedporodowe korepetycje? Tak! Doświadczenie pokazuje, że naturę warto wspomóc wiedzą.

Szkoła rodzenia to znany i akceptowany przez większość rodziców sposób przygotowania się do narodzin potomka. Wprawdzie wiele informacji można dziś znaleźć w książkach, czasopismach i internecie, ale dotarcie do tych wiarygodnych wcale nie jest łatwe.

JAK JĄ WYBRAĆ

Zanim zapiszecie się do konkretnej szkoły, poświęćcie trochę czasu na przyjrzenie się jej ofercie. Szkoła szkole nierówna, warto więc dowiedzieć się, jaki jest jej program i kto prowadzi wykłady i ćwiczenia (np. czy jest to osoba związana z jakimś konkretnym szpitalem). Jeśli to możliwe, zasięgnijcie opinii u absolwentów kursu, najlepiej tych, którzy są już po porodzie - to oni potrafią ocenić, w jakim stopniu przygotowanie do porodu pomogło im wejść w rolę rodziców. Oceniając ofertę szkoły, dobrze jest wziąć pod uwagę:

jak duże są grupy;

kiedy prowadzone są zajęcia (czasem spotkania odbywają się wieczorem lub w weekendy);

ile kosztują (NFZ nie refunduje szkół rodzenia, ale niektóre samorządy tak);

czy są możliwe konsultacje indywidualne (nie wszystkie kwestie chce się omawiać przy całej grupie kursantów);

czy w ramach przygotowania do porodu można będzie zwiedzić sale porodowe, porozmawiać z personelem szpitala, spotkać się z parami, które już są po porodzie (to zmniejsza lęk);

czy można tam będzie wypożyczyć sprzęt, który przyda się na sali porodowej (np. aparat tens, który łagodzi ból) lub tuż po porodzie (laktator elektryczny);

jaka jest dodatkowa oferta dla młodych rodziców (np. kursy masażu niemowlęcego, warsztaty noszenia w chuście).

DOBRA, CZYLI JAKA?

Ważne, by grupą opiekowała się jedna osoba - najlepiej położna. W dzisiejszym świecie szkoła rodzenia pełni funkcję, którą dawniej realizowała wielopokoleniowa rodzina. To tam kolejne pokolenia kobiet przekazywały sobie wiedzę o ciąży, rodzeniu, karmieniu i opiece nad dziećmi. Rozmowy o tak intymnych sprawach wymagają nawiązania osobistej relacji opartej na zaufaniu i dlatego tak ważna jest możliwość spotykania się z tą samą osobą (choć nie wyklucza to zapraszania innych ekspertów). Dobra prowadząca będzie kładła nacisk na przygotowanie do porodu i połogu, kwestie dotyczące pielęgnacji noworodka traktując jak przysłowiową wisienkę na torcie. Doświadczona położna wie, że wiele kobiet tak obawia się porodu, że nie chce o nim zbyt wiele myśleć, ale wie też, że i tak przyjdzie moment, kiedy będzie trzeba się zmierzyć z tym lękiem, i lepiej zrobić to, kiedy jest jeszcze czas na odczarowanie mitów, na pracę nad wiarą we własne możliwości.

PRACA DOMOWA

Efektem uczęszczania do szkoły powinien być indywidualny plan porodu pary biorącej udział w zajęciach. Rodzice wyposażeni w odpowiednią wiedzę tworzą "listę życzeń" i opisują, jak ma wyglądać ich idealny poród. Na tej liście zapisuje się wszystkie uwagi - od tych najważniejszych po, wydawałoby się, błahe. Dobrze zorientowana w rynku usług medycznych położna pomoże, kierując się tymi wskazówkami, wybrać takie miejsce porodu, w którym większość potrzeb rodziców ma szansę być zaspokojona.

W dobrej szkole rodzenia nie straszy się porodem, ale też nie idealizuje się tego, co będzie się działo. Podkreśla się, że poród jest doświadczeniem, którego nie można w pełni przewidzieć ani zaplanować. Warto mieć wizję tego, jak chcemy, by wyglądał, ale nie warto się do tej wizji nadmiernie przywiązywać. Można bowiem mieć poczucie spełnienia i cieszyć się dzieckiem, mimo że nie wszystko poszło jak po maśle.

PLAN LEKCJI

Przed decyzją o wyborze szkoły rodzenia warto też zapytać o plan zajęć. Oto najistotniejsze elementy przygotowania do narodzin dziecka:

Fizjologia i emocje

Co dzieje się na poszczególnych etapach fizjologicznego porodu, jakie im towarzyszą emocje?

Psychologia noworodka

Jaki sens ma dla rodzącego się dziecka proces przychodzenia na świat i jak adaptuje się ono do nowych warunków życia?

Karmienie piersią

Dlaczego warto karmić piersią? Jak przystawiać dziecko i jak radzić sobie z pierwszymi problemami?

Trochę medycyny

Jakie zabiegi są najczęściej stosowane na salach porodowych i kiedy są one zasadne (w szczególności - co dzieje się podczas cięcia cesarskiego i kiedy najczęściej podejmuje się decyzję o jego wykonaniu).

Prawo

Szkoła powinna informować o prawach pacjenta i możliwości ich negocjowania.

Ćwiczenia i warsztaty

Wszystko, co możliwe, warto wcześniej przećwiczyć (np. przyjmowanie pozycji do porodu, świadome oddychanie).

Zajęcia dla bliskich

Dla osoby towarzyszącej, szczególnie dla ojca dziecka, to, co dzieje się podczas porodu, może być zaskakujące. Dobrze wcześniej wiedzieć, co może się zdarzyć, jak się zachować, jak pomóc rodzącej.

Bank adresów

Świetnie, jeśli szkoła oferuje kontakt z położnymi, doradcami laktacyjnymi, lekarzami.

Więcej o: