Wady letalne - definicja. Co to są wady letalne? Jakie są choroby letalne płodu?

Wady letalne to uszkodzenia płodu. Na tyle poważne, że nie można ani nim zapobiec, ani wyleczyć. Są to wady genetyczne, które skutkują śmiercią dziecka albo w życiu płodowym, albo tuż po jego narodzinach. Jakie są choroby letalne płodu?

Wady letalne – definicja

Zgodnie z definicją wady letalne to uszkodzenia płodu o podłoży genetycznym. Płód umiera jeszcze w łonie matki lub niedługo po przyjściu na świat. Podtrzymywanie funkcji życiowych noworodków z ciężkimi wadami letalnymi nie jest powszechną praktyką. Takie zabiegi nie mają bowiem na celu wyleczenia, a jedynie przedłużenie życia. A życie z wadami letalnymi to wyłącznie dodatkowe cierpienie dziecka i rodziców.

Wiele osób zastanawia się, co to są wady letalne w związku z zaostrzeniem ustawy dotyczącej aborcji. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że aborcja związana z chorobą letalną płodu jest niezgodna z Konstytucją.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Aborcja eugeniczna. Ginekolog: "Ciąża chora jest chorobą"

Choroby letalne płodu - najczęstsze

Nieodwracalne i śmiertelne wady płodu, czyli wady letalne, są niemożliwe do wyleczenia. Śmiertelne wady letalne powodują ogromne deformacje i dysfunkcje, wśród których wyróżniamy na przykład brak niezbędnych do życia organów.

Podkreślmy, że wady letalne dotyczą niewielkiego odsetka ciąż. Do chorób letalnych płodu zalicza się:

 • zaburzenia rozwojowe płodu, które są związane z ryzykiem poronienia oraz przedwczesnego porodu,
 • zaburzenia rozwojowe płodu, które prowadzą do śmierci dziecka w okresie życia płodowego,
 • wady rozwojowe, które są przyczyną śmierci dziecka, które przyszło żywe na świat, ale nie ma możliwości jego skutecznego leczenia.

Do najczęstszych chorób letalnychh zaliczamy:

 • ciężkie zaburzenia rozwoju i deformacje płodu,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • przepuklinę mózgową,
 • przepuklinę rdzeniową,
 • zaburzenia związane bezpośrednio z mózgiem np. bezmózgowie i akranię
 • Wady letalne obejmują także zaburzenia o podłożu chromosomalnym, m.in.:
 • zespół Edwardsa, czyli trisomie chromosomu 18,
 • zespół Patau, czylitrisomie chromosomu 13,
 • zespół Downa,
 • monosomie chromosomów autosomalnych.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.