Umowa na zlecenie a ciąża. Kobieta musi zadbać o składki na ubezpieczenie chorobowe

Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, kwestia zatrudnienia staje się jeszcze ważniejsza niż wcześniej. Wiadomo, że kobiety zatrudnione w oparciu o umowę o pracę są chronione przez prawo i przysługuje im zasiłek macierzyński. A jak wygląda kwestia umowy zlecenia i ciąży? Sprawdzamy?

Umowa zlecenie 2020 – co obejmuje?

Kobiety w ciąży pracujące na postawie umów cywilnoprawnych są w mniej komfortowej sytuacji niż młode mamy zatrudnione na umowę o pracę, szczególnie te, które mają podpisaną umowę na czas nieokreślony. Przypomnijmy, że umowa zlecenie jest typem umowy cywilnoprawnej. Zatrudniony na jej podstawie zobowiązuje się do wykonania czynności określonych przez zleceniodawcę.

W ramach zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie 2020 pracownik jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi:

  •  emerytalnym i rentowym,
  • zdrowotnym,
  • wypadkowym ,
  • dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Umowa zlecenie 2020 a ciąża

Ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia niestety nie przysługują żadne uprawnienia pracownicze. Kobieta w ciąży nie może liczyć na ochronę stosunku pracy wynikającej z Kodeksu pracy.

Ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie dotyczy także zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży. Umowa zlecenie, która się kończy w czasie ciąży, nie musi zostać przedłużona do dnia porodu, tak jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę.

Co ważne, w przypadku umowy zlecenia i ciąży nie obowiązuje zakaz wykonywania przez kobiety pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej.

Ciąża nie stanowi też zupełnie żadnej ochrony przed zwolnieniem, pracodawca może wypowiedzieć kobiecie umowę w każdej chwili.

Zobacz wideo Co dalej z „ustawą o bezkarności urzędników”?

Umowa zlecenie a ciąża: ubezpieczenie i zasiłek chorobowy

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenie musi postarać się o to, aby od jej wynagrodzenia były odprowadzane także składki na ubezpieczenie chorobowe. To w temacie umowa zlecenie a ciąża najważniejsza sprawa.

Ubezpieczenie chorobowe jest bowiem podstawą dla zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Zleceniodawca nie może odmówić odprowadzanie składki chorobowej, gdyż te są pobierane z wynagrodzenia pracownika.

Ubezpieczenie chorobowe daje prawo do zasiłku chorobowego i jest również konieczne, aby uzyskać zasiłek macierzyński po porodzie. Zasiłek chorobowy osobie pracującej na umowie zlecenie jest po stronie ZUS-u. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia. Co ważne ZUS wypłaca pieniądze, nawet jeśli umowa zlecenie ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie. Istotne jest to, że zwolnienie nie będzie przerwane.

WIĘCEJ NA TEMAT UMOWA ZLECENIE A CIĄŻA ZNAJDZIESZ TU: Macierzyński a umowa zlecenie

Więcej o: