Zwolnienie lekarskie w ciąży 2020: co powinnaś wiedzieć? [długość, zasiłek, kontrola ZUS]

Zwolnienie lekarskie z powodu ciąży jest bardzo często wystawiane. Zobacz, jakie są zasady dotyczące zwolnień ciążowych w 2020 roku.

Zwolnienie lekarskie w ciąży: długość trwania

Ciąża jest jedną z najczęstszych przyczyn wystawiania zwolnień lekarskich w Polsce. Wiele przyszłych mam decyduje się na skorzystanie z przysługującego im prawa do zwolnienia. Zgodnie z przepisami prawa, kobiecie w ciąży przysługuje aż 270 dni płatnego zwolnienia od pracy. W praktyce daje to całe 9 miesięcy ciąży. W tym okresie należy jej się 100 proc. świadczenia chorobowego. Ze względu na wprowadzenie elektronicznego systemu zwolnienie natychmiast trafia do pracodawcy i nie ma konieczności osobistego dostarczania go do zakładu pracy.  

Zobacz też: L4 na dziecko 2020. Ile dni zwolnienia lekarskiego przysługuje rodzicom?

Zwolnienie lekarskie w ciąży: kto wypłaca zasiłek?

Przez cały czas trwania zwolnienia chorobowego w ciąży, pracownicy przysługuje 100 proc. zasiłku chorobowego. Jego wypłacanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych powodów niezdolności do pracy. Oznacza to, że przez pierwsze 33 dni w roku pracownica, która nie ukończyła 50. roku życia, otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Od 34. dnia otrzymywać będzie zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, w dalszym ciągu to po jego stronie pozostaje wypłacanie zasiłku, gdyż jest do tego zobowiązany jako płatnik zasiłków.

Zazwyczaj świadczenie chorobowe wynosi 80 proc. wynagrodzenia, jednak okres ciąży jest szczególny pod tym względem i pracownicy przysługuje świadczenie w wysokości 100 proc. jej średniego wynagrodzenia. Jednak, aby mogła takie otrzymać, lekarz koniecznie musi zaznaczyć w L4 symbol B, który oznacza chorobę w trakcie ciąży

Aby ustalić podstawę zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę pełne 12 miesięcy poprzedzające okres zwolnienia lekarskiego (w przypadku osób zatrudnionych min. 12 miesięcy). Do podstawy zasiłku chorobowego zalicza się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także inne premie, dodatki czy nagrody, od których były odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zwolnienie lekarskie w ciąży: kontrola ZUS w trakcie zwolnienia

Coraz częściej ZUS dokonuje kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to także kobiet przebywających na zwolnieniu ciążowym. Celem zwolnienia lekarskiego jest usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy w czasie choroby. Pracownica przebywająca na zwolnieniu powinna więc stosować się do zaleceń lekarza i wykorzystywać jego czas na rekonwalescencję. Wiele osób nie do końca stosuje się do powyższych zaleceń. Dlatego też pracodawca i ZUS mają prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w celu ustalenia, czy pracownica wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kontrola może odbyć się w domu pracownicy, jak i innych miejscach, jak na przykład drugim miejscu zatrudnienia lub nawet firmie osoby pokrewnej. Ustalenie przez kontrolera miejsca przebywania w czasie choroby oraz czynności wykonywanych przez pracownicę może być podstawą do zmniejszenia lub całkowitego odebrania zasiłku chorobowego, zwłaszcza jeśli zostało udowodnione, że w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego pracownica wykonuje pracę zarobkową.

Zobacz też: Powrót mamy do pracy - kilka cennych wskazówek, które ułatwią wam życie

Więcej o: