1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Poród rodzinny. Podczas porodu może być nie tylko partner rodzącej

Poród to nie tylko czynność fizjologiczna czy medyczna sytuacja. To także wydarzenie o olbrzymim ładunku emocjonalnym, które na całe życie żyje we wspomnieniach kobiety. Poród powinien więc być celebrowaniem nowego życia także dla partnera kobiety. W wielu szpitalach jest to możliwe. Poród rodzinny, przy udziale bliskich osób, staje się coraz popularniejszy. Co trzeba wiedzieć o porodzie rodzinnym?

Poród rodzinny – definicja

Poród rodzinny rozumienie się zazwyczaj jako ten w obecności męża lub partnera kobiety rodzącej. Bardzo rzadko też dochodzi do porodów w obecności innych bliskich osób rodzącej – matki czy siostry. Jednak nie powinno się ograniczać poród do wydarzenia, w którym może uczestniczyć wyłącznie ojciec dziecka. To wybór rodzącej i powinien być on uszanowany przez personel medyczny.  

Poród rodzinny – opłaty

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie istnieją żadne przepisy, które zezwalają na pobieranie opłat za poród rodzinny. Jak podaje Fundacja Rodzić po Ludzku:

Uzasadnianie opłat za poród rodzinny czy salę pojedynczą do porodu uznaniem ich przez dyrekcję szpitala za usługi ponadstandardowe jest niewłaściwe, jako że nie istnieje standard opieki okołoporodowej, precyzujący do jakich świadczeń finansowanych ze środków NFZ ma prawo pacjentka. Niezgodne z prawem jest także powoływanie się na regulamin porządkowy placówki, ponieważ regulaminy, czyli akty wewnętrzne, nie mogą odmiennie regulować praw obywatelskich, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, bez wyraźnego upoważnienia.
Zobacz wideo Położna: Niefajne jest gdy, po wielu godzinach porodu ojca odsyła się do domu. Tu tego nie ma

Ministerstwo Zdrowia także popiera to stanowisko i podtrzymuje zdanie, że pobieranie opłat jest naruszaniem prawa:

Narusza to ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę o zakładach opieki zdrowotnej oraz  wydane na ich podstawie rozporządzenia. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, regulująca zasady finansowania opieki zdrowotnej przez NFZ, zabrania pobierania przez szpitale opłat bezpośrednio od pacjentów, jeżeli pacjenci mają prawo do bezpłatnej służby zdrowia, a NFZ zawarł ze szpitalem umowę na wykonywanie udzielanego świadczenia zdrowotnego. NFZ kontraktuje i finansuje opiekę medyczną w czasie porodu, a prawo do dodatkowej opieki ze strony osoby bliskiej jest jednym z praw pacjenta. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wskazuje jednak, że szpital nie może ponosić kosztów opieki sprawowanej przez osobę bliską.

- czytamy na stronie isap.sejm.gov.pl.

Poród rodzinny – zalety

Wśród plusów porodów rodzinnych należy wymienić choćby następujące:

obecność bliskiej osoby przy porodzie wpływa na kobietę rodzącą uspokajająco

wzajemne zaufanie między partnerami znacząco rośnie

kobieta rodząca nie czuje się samotna

bliska osoba może dostrzec wcześniej ewentualne zaniedbania ze strony personelu medycznego i na czas zareagować

Co ważne, poród rodzinny w trakcie pandemii COVID-19 także jest już możliwy. Więcej szczegółów poznasz TU.