Poród domowy. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy można zdecydować się na poród w domu

Kiedyś większość dzieci przychodziło na świat w warunkach domowych - tak było jeszcze w czasach powojennych. Obecnie jednak zezwolenie na poród w domu przysługuje tylko nielicznym kobietom. Cała ciąża musi przebiegać prawidłowo. Jakie są przeciwskazania do porodu domowego?

Poród domowy w Polsce

Poród w domu jest bardzo kontrowersyjną kwestią. Wielu osobom wydaje się, że powinno dojść do niego tylko w sytuacji, gdy rodząca nie zdążyła do szpitala. Tymczasem prawo przewiduje możliwość porodu w domu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o standardach opieki okołoporodowej, poród może odbyć się w domu. Musi być to jednak rozwiązanie ciąży przebiegającej bez żadnych kompikacji. Należy też spełnić wiele warunków. Pierwszym z nich jest znalezienie położnej.

Poród domowy – rola położnej

Jak czytamy na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku:

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej stwierdza, że położna jest osobą wystarczająco kompetentną do samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, do przyjmowania porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem krocza oraz do opieki nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym. Może również samodzielnie udzielać w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (Art. 5 ust. 2). W ustawie nie ma ani słowa o tym, że takich świadczeń położna nie może udzielać poza szpitalem.
Zobacz wideo Położna: Niefajne jest gdy, po wielu godzinach porodu ojca odsyła się do domu. Tu tego nie ma

Położna, która przyjmuje porody domowe, musi jednak starannie kwalifikować kandydatki. Lista czynników ryzyka jest bardzo długa. Na pewno kobiety borykające się z cukrzycą czy nadciśnieniem albo mające przodujące łożysko muszą urodzić dziecko w szpitalu. Także te, które przebyły już jakieś operacje albo urodziły martwe dziecko lub poroniły.

Fundacja Rodzić po Ludzku tak podsumowała warunki, które należy spełnić:

  • ciąża niskiego ryzyka u zdrowej matki,
  • wcześniejsza świadoma decyzja matki, że chce rodzić w domu,
  • asysta doświadczonej, dobrze przygotowanej położnej,
  • w razie potrzeby zapewniony szybki transport do szpitala położniczego.
Więcej o: