NFZ wprowadza zmiany od 1 sierpnia. Położne zyskują nowe kompetencje. Mogą wystawić receptę, zrobić i zinterpretować KTG

Od 1 sierpnia 2020 roku NFZ wprowadza znaczące zmiany w opiece okołoporodowej. Nowe kompetencje będą miały położne. Wyodrębnione zostały świadczenia, które mogą pełnić położne i pielęgniarki POZ. Ma to ułatwić dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Co się zmieni w standardach opieki okołoporodowej?

Dotychczasowe kompetencje położnej

 Do tej pory obowiązywały standardy opieki okołoporodowej ustalone w 2019 roku. Zgodnie z nimi położna mogła zajmować się wyłącznie profilaktyką i doradzaniem kobiecie w ciąży. Wywiad, który przeprowadzała z pacjentką mógł pomóc w ustaleniu, czy problem zdrowotny jest na tyle poważny, że należy skonsultować się z ginekologiem. Położona zgodnie ze standardami dotychczasowej opieki okołoporodowej powinna zajmować się kobietami, które miały problemy ginekologiczne na przykład po przebytych operacjach.

Położna powinna także wspierać kobiety podczas tak zwanych wizyt domowych. Ciężarnym przysługuje taka wizyta między 21. tygodniem ciąży a porodem. Dodatkowo kobiety już po porodzie mają prawo do wizyt patronażowych. Podczas odwiedzin w domu położna udziela wskazówek dotyczących pielęgnacji noworodka, karmienia piersią czy przebiegu połogu.

Zobacz wideo Położna: Niefajne jest gdy, po wielu godzinach porodu ojca odsyła się do domu. Tu tego nie ma

Nowe kompetencje położnej od 1 sierpnia 2020 roku

Od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy. Położne otrzymują dodatkowe kompetencje. Oprócz tego nowe kwalifikacje dostaną także pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród nowych zadań położonych można wymienić:

  • porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej
  • dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego na podstawie przeprowadzonego wywiadu, wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę, wykonanie badania fizykalnego, przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran, opatrzenie ran, wydanie informacji o zaleceniach położnej, w tym kierowanie do lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
  • przepisywanie leków zawierających substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • wypisywanie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • przepisywanie niektórych wyrobów medycznych
  • wystawianie skierowania na wykonanie niektórych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy
  • wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety ciężarnej, przeprowadzenie wywiadu lub przeprowadzenie badania, wykonywanie badania KTG przez minimum 20 minut oraz ocena jego zapisu
Więcej o: