Poród VBAC. Może odwrócić trend od masowych cesarskich cięć. "Statystyki nie kłamią"

VBAC (Vaginal Birth After Caesarean Section), czyli poród drogą pochwową po przebytym cięciu cesarskim, z medycznego punktu widzenia jest bardzo korzystny i dla rodzącej, i dla dziecka. Oczywiście w przypadku ciąży bez powikłań. Co trzeba wiedzieć o porodzie VBAC?

Poród VBAC – co to?

Liczba cesarskich cięć w Polsce wykracza daleko poza średnią europejską. W krajach Unii Europejskiej wynosi on 27 proc. A w polskich szpitalach?

Najnowsze dane wskazują, że odsetek ten obecnie sięga 43,9 proc.

- komentował raport Euro-Peristat dr Tomasza Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Ostatnie lata sygnalizują jednak bardzo stopniowy odwrót od tej tendencji. Wiele kobiet zaczyna poważnie rozważać poród siłami natury po wcześniej przebytym cięciu cesarskim. Taki poród określa się skrótem VBAC, który wywodzi się od pierwszych liter angielskiej nazwy i oznacza Vaginal Birth After Caesarean Section.

Poród VBAC – tylko jeśli nie ma przeciwwskazań

Na poród VBAC nie ma jednak szans każda kobieta. Mama Ginekolog mówi wprost – do porodu VBAC mogą być zakwalifikowane tylko te kobiety, które nie mają medycznych przeciwwskazań:

Coraz głośniej się mówi, że tak nie powinno być i w miarę możliwości powinno się kobiety namawiać na VBAC (vaginal brith after caesearan). Jeżeli istnieją te sama wskazania do ciecia cesarskiego jakie były w pierwszej ciąży np. niewspółmierność cieśniowo-szyjkowa lub wskazania pozapołożnicze to wydaje się, że namawianie pacjentki na próbę porodu siłami natury nie jest zasadne. Natomiast jeżeli czynnik, który był wskazaniem do CC w poprzedniej ciąży nie jest już aktualny np. było położenie miednicowe – to warto pacjentkę skłaniać do VBAC. Ryzyko pęknięcia macicy przy porodzie siłami natury po CC jest małe (około 1 proc.) jednak dla bezpieczeństwa odstęp między porodami powinien być powyżej 18 miesięcy oraz nie powinno być żadnych klinicznych podejrzeń rozejścia się blizny
Zobacz wideo Anna Lewandowska ćwiczy w 8. miesiącu ciąży

Poród VBAC – na sali obecny lekarz i położona

Co ważne, podczas porodu VBAC na porodówce wraz z kobietą powinna znajdować się nie tylko położona, lecz także lekarz. W każdej chwili może być konieczność przeprowadzenia jednak cesarskiego cięcia.

Opiekę nad rodzącą podczas VBAC sprawuje położna wraz z lekarzem położnikiem. Położna opiekuje się kobietą bezpośrednio (jest z nią w sali, bada, przyjmuje poród), lekarz nadzoruje przebieg porodu w porozumieniu z położną i włącza się do bezpośredniej opieki wtedy, gdy występują nieprawidłowości w przebiegu porodu (np.: zaburzenia tętna dziecka, ból w okolicy blizny, nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych). Podczas końcowej fazy II okresu porodu (moment rodzenia się dziecka) obecni są i położna i lekarz

- wyjaśnia Martyna Wylot, położna Bloku Porodowego oraz Domu Narodzin ze Szpitala św. Zofii w Warszawie – i podaje optymistyczne dane:

Statystyki nie kłamią: szanse na udany VBAC po 1 cc to 72-75%, zaś po 2 cc - 71%
Więcej o: