1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Immunoglobulina. Czym jest? Dlaczego bada się poziom immunoglobulin?

Immunoglobulina to cząsteczka białka, którą wytwarza układ odpornościowy w celu ochrony organizmu przed różnymi patogenami. Zespół tego rodzaju cząsteczek stanowi naturalną broń ustroju w walce z bakteriami, wirusami i wszelkimi pasożytami, które go atakują.

Układ odpornościowy odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie każdego człowieka. To od jego kondycji zależy, czy człowiek zachoruje oraz w jaki sposób przejdzie ewentualne zakażenie daną jednostką chorobową. Aby się bronić przed zagrożeniem, jakie pojawia się z zewnątrz, organizm wytwarza immunoglobuliny, które mają na celu je zniszczyć. Wytworzone w ten sposób antyciała stanowią pewnego rodzaju barierę: hamują rozwój infekcji i prowadzą do jej wyeliminowania.

Zobacz też: Immunoglobulina anty-D - jaką pełni rolę w przypadku konfliktu serologicznego?

Immunoglobuliny – czym są? Rodzaje i klasy immunoglobulin

Czym są immunoglobuliny? Jak już zostało powiedziane wcześniej, to przeciwciała, które produkuje organizm, a konkretniej jego układ immunologiczny. Wytwarzają je komórki plazmatyczne, jedne spośród limfocytów B. Powstają wówczas, gdy dochodzi do kontaktu z wirusem, bakterią, a zdarza się, że i z tkankami własnymi (chodzi tutaj o autoantygeny). Jest to tak zwana humoralna odpowiedź układu krwionośnego, która prowadzi do znacznego namnażania się immunoglobulin.

Jeśli chodzi o immunoglobuliny, można wymienić dwa rodzaje i pięć klas. Rodzaje to:

 • IgA1 – w większości monomery, które poprzez połączenia międzycząsteczkowe mogą tworzyć większe cząsteczki.
 • IgA2 – mają charakter dimeryczny. Powstają bezpośrednio na powierzchni błony śluzowej, odznaczają się wysoką skutecznością funkcji ochronnej.

Oto pięć klas przeciwciał:

 • Immunoglobulina A (IgA) – to grupa przeciwciał, która stanowi od 10 do 15 proc. całej puli immunoglobulin, które znajdują się w osoczu. Znajdują się w płynach ustrojowych – łzach, ślinie, pocie czy sokach jelitowych. Chronią ustrój przed drobnoustrojami mogącymi dostać się do organizmu z zewnątrz.
 • Immunoglobulina E (IgE) – ich śladowe ilości występują we krwi. Są odpowiedzialne za reakcje alergiczne organizmu.
 • Immunoglobulina M (IgM) – te cząsteczki tworzą limfocyty B w ramach pierwotnej odpowiedzi na patogen. W późniejszym etapie ochrony organizmu zastępują je immunoglobuliny IgG, które wytwarzają plazmocyty.
 • Immunoglobulina G (IgG) – stanowią przeważającą część (bo aż około 75 proc.) wszystkich antygenów, które krążą we krwi.
 • Immunoglobulina D (IgD) – na ich temat wiadomo niewiele. Znajdują się w surowicy krwi w najmniejszej ilości spośród wszystkich immunoglobulin.

Immunoglobuliny – funkcje, jakie pełnią w organizmie

Jeśli chodzi o immunoglobuliny, funkcje, jakie pełnią w ramach ustroju, są dosyć złożone. Przede wszystkim, mają go oczywiście chronić przed zagrożeniem, podnosząc jego dotychczasową odporność. Antygeny tworzą kompleksy immunologiczne, a także aktywują układ dopełniacza oraz stanu zapalnego. W ten sposób udaje im się zneutralizować patogen, a następnie całkowicie pozbyć się go z organizmu. Część z nich przeciwdziała pasożytom, inne rozprawiają się z mikroorganizmami, jeszcze inne walczą z alergenami. Wśród nich występują też takie cząsteczki, które zapobiegają ponownemu zakażeniu przebytą już chorobą. Można też wyróżnić przeciwciała pomagające budować odporność płodu, a w późniejszym czasie także noworodka.

Zobacz wideo Domowe sposoby na lepszą odporność

Immunoglobulina w ciąży – dlaczego i po co jest podawana?

Immunoglobulina w ciąży ma za zadanie uchronić dziecko przed skutkami konfliktu serologicznego, zachodzącego w organizmie matki. Może do niego dojść, gdy kobieta ma czynnik Rh-, a ojciec dziecka Rh+, należy otoczyć ciążę nadzorem położniczym, a także podjąć odpowiednie środki profilaktyczne. Wtedy należy podać kobiecie właściwe dawki immunoglobuliny anty-D. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której przeciwciała będą się namnażać w zastraszającym tempie, przenikać przez łożysko, a w konsekwencji szkodzić dziecku, niszcząc czerwone krwinki i doprowadzając nawet do bardzo silnej niedokrwistości. Cena immunoglobuliny to 300-400 zł, jednak w chwili obecnej środek ten jest refundowany przez NFZ.

Immunoglobulina – kiedy wykonać badanie?

Kiedy wykonać badanie immunoglobulin? Zwykle przeprowadza się je wówczas, gdy dochodzi do zaburzeń odporności, przy silnych reakcjach alergicznych, a także kiedy występuje podejrzenie zakażenia wirusowego czy bakteryjnego. Jeśli chodzi o immunoglobuliny, badanie może być przeprowadzane z powodu ostrych procesów zapalnych, podejrzenia marskości wątroby czy wystąpienia jednostki chorobowej o charakterze autoimmunologicznym. Konieczne okazuje się także przy AIDS, niektórych chorobach na tle alergicznym oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szpiczaka mnogiego. W przypadku immunoglobuliny, interpretacja nie jest nigdy jednoznaczna.

Jeśli we krwi występuje wysokie stężenie immunoglobuliny, może to wskazywać na stan zapalny, chłoniaki, przewlekłe białaczki limfatyczne, dolegliwości autoimmunologiczne, a także na wystąpienie szpiczaka mnogiego. Jeśli natomiast poziom immunoglobuliny we krwi jest zbyt niski, może to wskazywać na brak przeciwciał z trombocytopenią, a także na agammaglobulinemia (występuje u chłopców). Zdarza się też, że poziom immunoglobuliny okazuje się zbyt niski ze względu na niedożywienie czy występujące rozległe oparzenia.

Zobacz też: Jak wzmocnić odporność dziecka? Wspomagamy układ odpornościowy