1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Antybiotyki a ciąża. Leki dozwolone i niebezpieczne

"Antybiotyki a ciąża" to kwestia złożona. Choć wiadomo, że leki te są skuteczne w leczeniu chorób wywołanych przez rożne groźne patogeny, to wywołują wiele skutków ubocznych, a ich działania niepożądane mogą objąć również płód. To dlatego ich podawanie przyszłym mamom budzi wiele obaw i powinno być ograniczone tylko do wyjątkowych przypadków.

Antybiotyki a ciąża - kiedy stosować, a kiedy nie? Antybiotyki stosuje się w ciąży w uzasadnionych przypadkach, czyli w sytuacji, gdy wyleczenie infekcji nie jest możliwe w żaden inny sposób, gdy pojawia się podejrzenie, że choroba może się zaostrzyć bądź istnieje ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia matki. Stosowanie antybiotyków w ciąży powinno być ograniczone tylko do wyjątkowych przypadków.

Czy w ciąży można przyjmować antybiotyki? Odpowiada ginekolog-położnik, dr Grzegorz Południewski.

Zobacz wideo

Antybiotyki a ciąża. Klasyfikacja FDA

Aby bezpieczniej poruszać się w temacie antybiotyki a ciąża, Amerykańska Agencja Leków i Żywności (FDA) sklasyfikowała leki pod względem bezpieczeństwa ich stosowania w czasie ciąży (źródło). Ma to na celu określenie ryzyka uszkodzenia płodu w wyniku działania leku przyjmowanego przez matkę w ciąży.

 • A To leki, które były badane u kobiet w ciąży i nie wykazały szkodliwego działania na płód. Ryzyko uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna. Uznaje się, że leki tej kategorii są bezpieczne w czasie ciąży.
 • B Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania na płód. Leki wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, lecz nie znalazło to potwierdzenia u kobiet w ciąży. Uznaje się, że leki tej kategorii są prawdopodobnie bezpieczne w czasie ciąży, ale należy zachować ostrożność podczas ich stosowania.
 • C Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (morfologiczne zmiany płodu) lub embriotoksyczne, brak jednak odpowiednich i kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Można je stosować wyłącznie w przypadkach, gdy korzyść wynikająca ze stosowania ich u matki przewyższa ryzyko niepożądanego działania u płodu.
 • D Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód. Stosuje się je jednak w pewnych sytuacjach klinicznych, gdy potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko. Dzieje się tak w stanach zagrażających życiu ciężarnej lub gdy leki kategorii A,B, C nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne.
 • X Są to leki o udowodnionym działaniu szkodliwym na płód. Ponieważ ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania, przepisywanie ich jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Informacje na temat przynależności leku do danej kategorii można odnaleźć w ulotce dołączonej do leku.

Antybiotyki a ciąża. Leki dozwolone

Podczas ciąży dozwolone są antybiotyki, które nie szkodzą dziecku i matce. Należą do nich:

 • antybiotyki z grupy penicylin - kategoria B (FDA),
 • antybiotyki z grupy cefalosporyn - kategoria B (FDA),
 • niektóre makrolidy: azytromycyna - kategoria B (FDA).

Kiedy dochodzi do ciężkich zakażeń, gdy istnieje zagrożenie życia matki, dopuszcza się stosowanie każdego dostępnego antybiotyku.

Wskazaniami do podania antybiotyku w ciąży jest:

 • zakażenie górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • chlamydioza,
 • zakażenia układu moczowego, zwłaszcza bakteriuria (bakteriomocz),
 • rzęsistkowica,
 • rzeżączka i inne choroby przenoszone drogą płciową,
 • nosicielstwo paciorkowca grupy B,
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego.

Antybiotyki a ciąża. Zagrożenia

Zakazane jest bezzasadne i samowolne przyjmowanie leków w ciąży, zwłaszcza antybiotyków. Należy wiedzieć, że zażywanie tak antybiotyków, jak i pozornie nieszkodliwych preparatów bez recepty może szkodliwie oddziaływać na płód.

Co warto wiedzieć o kwestii "antybiotyki a ciąża"? Warto pamiętać, że stosowanie pewnych antybiotyków we wczesnej ciąży jest związane z wyższym ryzykiem utraty ciąży. W zależności od grupy oraz indywidualnie od antybiotyku, wpływ na płód może być różny. Dla dziecka niebezpieczne są przede wszystkim antybiotyki takie jak: tetracyklina i doksycyklina, nitrofurantoiny, aminoglikozydy oraz sulfonamidy.

Poza tym należy wiedzieć, że antybiotyki nie tylko niszczą florę bakteryjną przewodu pokarmowego i pochwy, co skutkuje zaburzeniami równowagi mikrobiologicznej, ale i mogą na ciężarną działać nieco inaczej niż na kobietę, która w ciąży nie jest. Ma to związek z wieloma zmianami, jakie zachodzą w jej organizmie.

Antybiotyki a ciąża. Środki ostrożności

Podczas dobierania leku bardzo ważne jest, by lekarz kierował się wynikami antybiogramu, a także wziął pod uwagę plusy i minusy, korzyści i zagrożenia danej kuracji. Kobieta powinna zażywać lek w zalecanej dawce i przez wskazany okres. Stosowanie leków w ciąży powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym ciążę. Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.