Test zintegrowany - na czym polega, wskazania medyczne, przebieg

Test zintegrowany jest badaniem prenatalnym, będącym połączeniem testu PAPP-A wykonywanego w pierwszym trymestrze ciąży oraz testu potrójnego przeprowadzanego w drugim trymestrze. To najbardziej wiarygodne nieinwazyjne badanie prenatalne. Na czym polega test zintegrowany, jak wygląda badanie i o czym mówią jego wyniki?
Zobacz wideo

Na czym polega test zintegrowany?

Test zintegrowany łączy w sobie dwa badania: test PAPP-A oraz test potrójny, w których analizuje się różne parametry. To badanie laboratoryjne o najwyższej czułości. Test zintegrowany rzadko daje wynik fałszywie dodatni. Jest jednym z najdoskonalszych narzędzi badawczych wykorzystywanych do wykrywania wad płodu.

Test PAPP-A (test podwójny, tak zwane USG genetyczne z testem podwójnym) jest wykonywany w pierwszym trymestrze ciąży, najlepiej między 12. a 13. tygodniem. Badanie obejmuje analizę białka ciążowego PAPP-A i wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej - beta hCG. Jednocześnie przeprowadza się badanie ultrasonograficzne, tak zwane USG genetyczne z pomiarem przezierności karkowej płodu. Podczas USG lekarz może stwierdzić niektóre wady anatomiczne dziecka. Ocenie poddaje się parametry krwi matki oraz wyniki badania USG płodu.

Test potrójny wykonuje się w drugim trymestrze ciąży,  między 17. a 20. tygodniem. Polega on na badaniu stężenia: beta - hCG (gonadotropiny kosmówkowej), AFP (alfafetoproteiny płodowej) oraz wolnego estriolu (uE3).

Co wykrywa test zintegrowany

Badania prenatalne można podzielić na badania diagnostyczne (pozwalają zdiagnozować daną chorobę) oraz przesiewowe (można ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia choroby). Test zintegrowany jest badaniem przesiewowym - ocenia prawdopodobieństwo pojawienia się wady u płodu.

Wykonanie testu zintegrowanego umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia wad genetycznych oraz wad cewy nerwowej u dziecka. Za jego pomocą lekarz jest w stanie określić ryzyko rozwoju takich wad wrodzonych jak zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, bezmózgowie, przepuklina mózgowa czy rozszczep kręgosłupa.

Test zintegrowany jest najbardziej wiarygodnym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym. Jego czułość dla zespołu Downa (trisomia 21) wynosi 90 proc. Jego niewątpliwą zaletą jest także mniejsza liczba fałszywie dodatnich wyników testu, które wykazują ryzyko wady u płodu, choć ta nie istnieje.

Test zintegrowany - jak wygląda badanie

Badanie nie wymaga wcześniejszych przygotowań, polega na pobraniu krwi z żyły w zgięciu łokciowym. Nie trzeba być na czczo. Ponieważ ma ono charakter nieinwazyjny, jest bezpieczny tak dla matki, jak i dziecka. Test zintegrowany może wykonać każda ciężarna.

Test zintegrowany - o czym mówią wyniki

Wyniki testu potrójnego analizuje się razem z wynikami testu PAPP-A za pomocą specjalnego programu komputerowego, z uwzględnieniem korelacji pomiędzy parametrami biochemicznymi w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Nie należy rozpatrywać ich odrębnie. Dopiero wspólna analiza wszystkich badań pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad u płodu. W innym wypadku można uzyskać wynik fałszywie pozytywny.

Prawidłowym wynikiem testu zintegrowanego jest wynik ujemny, który wykazuje niskie ryzyko wystąpienia wad u płodu. Daje on niemal pewność, że dziecko nie jest chore. Dalsze badania (inwazyjne) prenatalne nie są konieczne.

Nieprawidłowy, czyli dodatni wynik testu zintegrowanego, wskazuje na ryzyko wystąpienia wad płodu. Konieczne są dalsze badania, które potwierdzą bądź rozwieją podejrzenia. Wskazaniem jest wykonanie prenatalnego badania inwazyjnego - amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

Test zintegrowany - kto powinien go wykonać?

Test zintegrowany, ze względu na swą nieinwazyjność, może wykonać każda ciężarna, nawet bez wskazań medycznych. W szczególności badanie powinny wykonać kobiety znajdujące się w grupie ryzyka, które:

  • mają więcej niż 35 lat,
  • w ich rodzinach występowały choroby genetyczne,
  • urodziły już dziecko z wadą genetyczną, wadą ośrodkowego układu lub chorobą metaboliczną.

Prawidłowo przeprowadzony test zintegrowany daje najwyższą wykrywalność wad płodu wynoszącą ponad 90 proc.

Przeczytaj także:

Więcej o:
Copyright © Agora SA