1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matka na działalności gospodarczej - co jej przysługuje

Opłacanie składki chorobowej daje przedsiębiorczym matkom te same prawa co zatrudnionym na etacie.

Kobiety prowadzące firmy podkreślają, że biznes i spokojne macierzyństwo nie idą w parze. Klient nie poczeka, aż zmienimy pieluchy, a rata kredytu cudownie nie zniknie - komentują na forach.

To problemy wynikające ze specyfiki prowadzenia biznesu, bo według ustawy o świadczeniach rodzicielskich, przedsiębiorczym mamom przysługują te same uprawnienia.

Prowadzenie firmy oznacza obowiązek opłacania składki emerytalno-rentowej oraz zdrowotnej. Składka chorobowa jest dobrowolna. Warto o niej pamiętać, bo objęcie ubezpieczeniem chorobowym jest gwarancją uzyskania świadczeń.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Dla osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ustawodawca ustalił limit - podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Po 90 dniach od opłacenia pierwszej składki nabywa się prawo do zwolnienia chorobowego czyli od tego momentu przysługuje nam płatne zwolnienie lekarskie.

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

Pod względem długości pobierania świadczeń i prawa do urlopu traktowana jest na tych samych zasadach co pracownice etatowe. W praktyce oznacza to - od 1 stycznia 2016 roku - 20 tygodni w trakcie których wypłacane jest 100 proc. zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni został zlikwidowany a tygodnie włączone do urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Po zmianie w przepisach zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą jest naliczany w ten sam sposób co w przypadku kobiet na etacie czy umowie zlecenia. Jego wysokość stanowi średnia ze składek opłacanych w okresie 12 miesięcy.

Przedsiębiorca sam deklaruje, w jakiej wysokości chce odprowadzać składki.

Przez pierwsze dwa lata może być to kwota 30 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę wynoszącego od nowego roku 1850zł brutto.

W kolejnych latach podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, której minimalna granica wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2015 r. jest to kwota 3959 zł.

Kwota oskładkowania nie jest nieograniczona i zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2015 roku było to 9897zł.

W związku z tymi progami kobiety prowadzące działalność gospodarczą mogą niejako wybrać sobie kwotę zasiłku macierzyńskiego z zaznaczeniem, że muszą opłacać adekwatne do niej składki przez 12 miesięcy.

Oznacza to, że przedsiębiorcza mama - w zależności od tego na opłacanie składek jakich ją stać - może otrzymać zasiłek macierzyński w przedziale od 1 do 7 tys. zł na rękę.

Jeżeli wyliczony na podstawie składek zasiłek macierzyński wyniesie poniżej 1 tys. zł, to ustawodawca pokryje różnice i wyrówna świadczenie do wspomnianej kwoty.

Urlop rodzicielski a działalność gospodarcza

Po zmianach w ustawie trwa 32 zamiast 26 tygodni. Do skorzystania z niego mają prawo jedynie osoby opłacające składkę chorobową.

Jeśli kobieta od początku wie, że to ona skorzysta w pełni z rocznej opieki nad dzieckiem, wtedy po złożeniu adekwatnej deklaracji w ZUS przez okres 12 miesięcy będzie otrzymywała 80 proc. kwoty zasiłku macierzyńskiego. Może wybrać też drugi wariant, który zakłada wypłacanie zasiłku macierzyńskiego w kwocie 100 proc. przez pierwszych 26 tygodni (pełny macierzyński i pierwsze 6 tyg. rodzicielskiego), a w pozostałym okresie pobierać 60 proc. świadczeń.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do dwóch lat. Wyjątek dla rodziców - zgodnie z art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W tym okresie składki na ubezpieczenie społeczne są finansowane z budżetu państwa.

Ważne:

Urlop macierzyński - wnioski i dokumenty, które musisz przygotować, by go dostać

Kalkulator urlopu macierzyńskiego - ile trwa, jak go liczyć?

Zasiłek macierzyński 2016 - komu, ile i jak długo?