Urlop macierzyński - wnioski i dokumenty, które musisz przygotować, by go dostać. Jak wygląda podanie o urlop macierzyński?

Urlop macierzyński, który pozwala na zajęcie się dzieckiem, to prawo, z którego matki korzystają w różnym wymiarze. Jakie dokumenty trzeba przygotować, by wszystko odbyło się zgodnie z przepisami?

Urlop macierzyński: wymiar

Każdej mamie noworodka, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia, przysługuje 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego (z tego sześć może wykorzystać jeszcze przed porodem). Z tych 20 tygodni 14 musi wykorzystać sama, a pozostałe sześć może wykorzystać ojciec dziecka. W przypadku bliźniaków podstawowy urlop macierzyński to 31 tygodni. Trójka dzieci to 33, czwórka 35, a piątka - 37 tygodni.

Zobacz wideo

Następnym etapem, jeśli rodzice chcą zostać dłużej z niemowlakiem, jest urlop rodzicielski.

Od 2 stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński będzie połączony z urlopem rodzicielskim, który teraz wyniesie nie 26 a 32 do 34 tygodni, w zależności od tego, czy matka rodzi jedno, czy więcej dzieci.

  • - Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem, następnie mamy urlop rodzicielski i urlop wychowawczy
  • - Nie możemy zapominać o urlopach przysługujących ojcu dziecka: chodzi o urlop ojcowski i tzw. urlop tacierzyński
  • - Podanie o urlop macierzyński to po prostu wniosek, który musimy dostarczyć pracodawcy

Urlop macierzyński - wniosek jest konieczny?

Pierwsze 20 tygodni urlopu są obligatoryjne, więc podstawowy urlop macierzyński nie wymaga składania żadnego wniosku. Należy jednak dostarczyć pewne dokumenty swojemu pracodawcy. Są to:

1. Zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem (można wykorzystać nawet 6 tygodni).

2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - jeśli występujemy o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu. Może to być także kopia, jeśli zostanie poświadczone, że jest zgodna z oryginałem.

Jeśli matka dziecka zdecyduje się wrócić do pracy po 14 tygodniach, oczywiście może to zrobić. Także w kolejnych tygodniach z pierwszych 20, składających się na podstawowy urlop macierzyński, a wtedy jej miejsce przy niemowlaku może zająć jego tata. Wtedy potrzebne będą:

1. Wniosek matki, w którym zaznaczy, od kiedy ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego - musi go dostarczyć najpóźniej 7 dni przed planowanym powrotem do pracy. Powinna też wtedy mieć ze sobą zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka potwierdzające, że wykorzysta on pozostałą część urlopu macierzyńskiego.

Podobny wniosek powinien u swojego pracodawcy złożyć tata niemowlaka.

Jak i kiedy składać wniosek o urlop rodzicielski?

Wniosek o urlop rodzicielski, który od stycznia 2016 roku będzie przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, można złożyć na dwa sposoby.

1. Najpóźniej 14 dni po porodzie (nawet przed narodzinami dziecka) pracownica może złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Wtedy przez 12 miesięcy będzie dostawała 80 proc. wynagrodzenia.

 

2. Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego powinna złożyć u pracodawcy wniosek, a także dołączyć do niego oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez drugiego z rodziców dziecka. Jeśli rodzice planują podzielić między sobą urlop rodzicielski, w oświadczeniu trzeba napisać, jak zamierzają to zrobić.

Ważne:

Więcej o: