Becikowe 2021. Kiedy becikowe przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Becikowe to jednorazowa zapomoga, która przysługuje z tytułu urodzenia dziecka. Do 2013 roku było to 1000 zł przyznawane na każde dziecko. Dochody nie były brane pod uwagę. To się jednak zmieniło. W ostatnich latach obowiązuje kryterium dochodowe. Kiedy becikowe przysługuje? I kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Kiedy becikowe przysługuje?

Becikowe zasila budżet młodych rodziców na mocy ustawy z 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. To aktualne wciąż rozporządzenie, zgodnie z którym becikowe przyznawane jest rodzicom nowo narodzonego dziecka, opiekunom prawnym i opiekunom faktycznym dziecka.

Kiedy becikowe przysługuje? Aby otrzymać pieniądze, należy spełniać poniższe warunki:

  • być obywatelem Polski i mieszkać w Polsce lub być cudzoziemcem i mieszkać w Polsce;
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922 zł netto,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, musi być pod opieką lekarską.

Becikowe 2021.  Kiedy wypłata?

Wysokość świadczenia jest stała. Becikowe 2021 wynosi 1000 zł na dziecko. Co ważne wypłata jest jednorazowa. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Kiedy wypłata becikowego? Data wypłaty becikowego zależna jest od tego, kiedy zainteresowany złoży komplet dokumentów.  Jeśli złożysz wszystkie dokumenty do dziesiątego dnia miesiąca, do końca miesiąca otrzymasz zapomogę. Jeżeli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca, pieniądze wypłacone zostaną do końca następnego miesiąca.

Decyzja administracyjna o przyznaniu becikowego, wydawana jest w ciągu 30 dniu od złożenia wniosku.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Becikowe - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?

Becikowe wypłacane jest na trzy sposoby:

  • Przelewem na konto, które wskazane jest we wniosku;
  • przekazem pocztowym;
  • lub w kasie urzędu.

Becikowe 2021. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o becikowe 2021 należy złożyć najpóźniej do 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeżeli jest się opiekunem prawnym, albo rodzicem adopcyjnym i ma mniej niż 18 lat wniosek, należy złożyć najpóźniej 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem.

WIĘCEJ O WNIOSKU O BECIKOWE ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Więcej o: