1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Chwyt Kristellera podczas porodu - jak wygląda i w jakich sytuacjach się go stosuje?

Chwyt Kristellera to kontrowersyjny manewr, który w pewnych sytuacjach wciąż jest wykonywany przy porodzie. W Polsce nie został on zakazany, mimo że cieszy się złą sławą metody niosącej ze sobą więcej szkody niż pożytku.

Czasem poród trwa tak długo, że kobieta nie jest w stanie samodzielnie urodzić dziecka. Może też dojść do zakleszczenia noworodka, które często skutkuje powikłaniami prowadzącymi nawet do jego śmierci. W takich wypadkach konieczna bywa interwencja ze strony personelu medycznego. Dopuszczalne jest między innymi wykonanie chwytu Kristellera, który może pomóc kobiecie w porodzie, ale może też doprowadzić do wielu rozległych obrażeń zarówno u matki, jak i u dziecka. Na czym polega ten manewr?

Zabieg Kristellera - dlaczego wciąż jest wykonywany?

Zabieg Kristellera, zwany też chwytem czy rękoczynem, wykonywany jest w sytuacjach, kiedy występuje konieczność przyspieszenia akcji porodowej i skrócenia porodu. Twórcą procedury był niemiecki lekarz Samuel Kristeller. W XIX wieku taka metoda przyspieszania porodu uznawana był za skuteczną. Od tego momentu jednak medycyna rozwinęła się na tyle, że można stosować mniej ryzykowne rozwiązania. Większość autorytetów z dziedziny położnictwa i ginekologii nie zaleca tego manewru. Z czasem pojawiły się nawet wątpliwości, czy zabieg ten rzeczywiście w każdym przypadku skraca poród, a nie jeszcze go wydłuża.

Zobacz wideo Ginekolog: "Poród naturalny wymaga wcześniejszego przygotowania"

Chwyt Kristellera - jak wygląda i czemu jest kontrowersyjny?

Chwyt Kristellera - jak wygląda ten kontrowersyjny manewr? W największym skrócie - osoba, która go wykonuje, musi dokonać nacisku na dno macicy rodzącej. Z założenia ma to być delikatny masaż, któremu towarzyszy regularne, pulsacyjne uciskanie. Ucisk powinien trwać od 5 do 8 sekund i może być powtórzony po krótkiej przerwie. Masaż musi zgadzać się też z rytmem skurczów mięśniowych.

Celem zabiegu jest zwiększenie ciśnienia wewnątrz macicy, które może doprowadzić do postępu porodu. Chwyt powinien przeprowadzić wyłącznie ktoś z dużym doświadczeniem, kto wie, jak wykonać go prawidłowo, a zarazem zdaje sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji. Manewr Kristellera nazywany jest często rękoczynem, ponieważ przypomina on brutalne wyciskanie dziecka. Trzeba też dodać, że podczas takiego zabiegu rodząca odczuwa ból o nasileniu znacznie większym niż ten związany z naturalnym, samodzielnym porodem. 

Poród i zastosowanie chwytu Kristellera - jakie powikłania mogą wystąpić?

Ryzyko wystąpienia powikłań w przypadku chwytu Kristellera, nawet przy prawidłowym przeprowadzeniu manewru, jest bardzo wysokie. U kobiet może dojść do zbyt wczesnego oddzielenia się łożyska, nasilających się bólów brzucha, uszkodzeń i pęknięć macicy, uszkodzeń okolic krocza, pozbawienia funkcji zwieraczy odbytu czy pęknięcia wątroby. W skrajnym przypadku może dojść do krwotoku wewnętrznego do jamy brzusznej, najczęściej prowadzącego do śmierci.

Na skutek manewru Kristellera dziecko może otrzymać niską punktację w skali Apgar (zdecydowanie niższą niż miałoby, gdyby matka urodziła je samodzielnie). Ponadto, może dojść u niego do złamań kości, dystocji barkowej, a także różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych. Bywa również, że dziecko umiera - niekoniecznie bezpośrednio po porodzie, ale na przykład po kilkunastu godzinach od niego, wskutek niedotlenienia.

Chwyt Kristellera - odszkodowanie dla matki

Odszkodowanie za chwyt Kristellera, mimo że w świetle prawa to manewr dopuszczalny na oddziałach położniczo-ginekologicznych w Polsce, jest możliwe do uzyskania. Jeśli rodząca na skutek przeprowadzenia zabiegu dozna obrażeń lub lekarz nieumyślnie powiększy szkody w jej organizmie, można uznać procedurę za błąd terapeutyczny. W takich wypadkach sąd stanie po stronie poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu i znajduje się w gorszej kondycji niż przed zabiegiem. Wówczas może się ona ubiegać o odszkodowanie, zadośćuczynienie albo rentę (w zależności od okoliczności).