Poród naturalny a poród drogami natury. Czym się różnią?

Poród naturalny a poród drogami natury - czym się różnią? Zwykle się nad tym nie zastanawiamy, ponieważ wydaje nam się, że to pojęcia tożsame. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest. Poród naturalny a poród drogami natury - na czym polega różnica?

Poród naturalny a poród drogami natury - różnica między nimi jest zasadnicza, bowiem dotyczy przebiegu akcji porodowej. Ściślej mówiąc kluczowe jest, czy podczas porodu doszło do interwencji medycznej i farmakologicznej, czy też nie.

Zobacz wideo

Poród naturalny

Poród naturalny to poród fizjologiczny, rozpoczynający się naturalną czynnością skurczową macicy. Noworodek rodzi się w położeniu główkowym, między ukończonym 37. a 42. tygodniem ciąży.

Poród naturalny przebiega pod wpływem czynności skurczowej macicy matki, ale i hormonów produkowanych przez jej organizm. Nie wymaga interwencji farmakologicznej czy medycznej, czyli odbywa się bez podania znieczulenia i oksytocyny czy zastosowania cesarskiego cięcia.

Poród naturalny najczęściej przebiega w trzech etapach:

  1. Pierwsza faza porodu to etap rozwierania szyjki macicy. Jest zwykle najdłuższy. Zaczyna się od skurczów mięśni macicy, które się nasilają i pojawiają się coraz częściej. Trwają do momentu, gdy rozwarcie, czyli średnica otworu szyjki macicy, osiągnie 10 cm. Zdarza się, że w trakcie trwania tej fazy odchodzą wody płodowe, a skurczom towarzyszą nudności czy biegunka. Na tym etapie zaczyna się proces obkurczania macicy. Charakterystyczne jest to, że na jego finiszu wiele kobiet przeżywa kryzys psychiczny, który jest sygnałem, że rozwiązanie jest blisko.
  2. Drugi etap porodu to faza parcia. Trwa od kilku minut do dwóch godzin. Jest to okres liczony od pełnego rozwarcia ujścia szyjki macicy do narodzin dziecka. Przy pełnym rozwarciu szyjki macicy, dzięki parciu, poprzez skurcze macicy, płód jest wypychany przez kanał rodny. Najczęściej kobiety odczuwają przypływ sił.
  3. Trzeci okres porodu, czyli faza łożyskowa (lub poporodowa) jest najkrótszym etapem porodu, ponieważ trwa kilkanaście minut. Zaczyna się od urodzenia dziecka. Wówczas macica, pod wpływem bezbolesnych skurczów, rodzi łożysko.

Poród naturalny a poród drogami natury - czym się różnią?

Poród drogami natury to poród, w którym zastosowano oksytocynę, znieczulenie, nacinanie krocza, kleszcze lub próżnociąg położniczy (vaccum), przez co nie jest on porodem naturalnym. Nazywa się go porodem zabiegowym bądź operacyjnym (w przypadku cesarskiego cięcia).

Różnica między porodem naturalnym a porodem siłami natury polega na tym, że w pierwszym przypadku poród jest spontaniczny, a w drugim taki scenariusz nie jest możliwy, ponieważ brak ingerencji lekarskiej wiązałby się w zagrożeniem dla dziecka albo rodzącej.

W niektórych przypadkach o tym, że poród naturalny nie będzie możliwy, wiadomo już na etapie ciąży. Dzieje się tak, gdy już wtedy istnieje ryzyko utraty zdrowia lub śmierci dziecka. Zdarza się jednak, że kwestia poród naturalny a poród drogami natury jest otwarta, a czasem decyzja o porodzie zabiegowym zostaje podjęta już w czasie akcji porodowej.

Poród poród drogami natury

Interwencja medyczna bądź farmakologiczna podejmowana podczas porodu jest koniecznością - zabiegi położnicze stosuje się wyłącznie w sytuacji kryzysowej, w obliczu zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Aby pomóc maluchowi przyjść na świat, wesprzeć rodzącą kobietę i zakończyć ciążę, podejmuje się różne kroki. Zwykle pada decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia, nacięciu krocza, podania znieczulenia, użycia kleszczy lub próżnociągu położniczego, co ostatecznie rozstrzyga kwestię poród naturalny a poród drogami natury.

Cesarskie cięcie jest najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną przy porodach zagrożonych komplikacjami. Przeprowadza się je w wielu przypadkach, zwykle gdy:

  • dziecko jest bardzo duże w stosunku do wielkości kanału rodnego,
  • gdy ułożenie dziecka w macicy wyklucza poród siłami natury.

W wielu szpitalach odchodzi się od rutynowego nacinania krocza. Przeprowadza się je jednak w wielu sytuacjach, na przykład gdy główka dziecka nie może się przecisnąć z powodu zbyt małego rozwarcia tkanek krocza między pochwą a odbytem.

W niektórych przypadkach, w celu szybkiego wydobycia dziecka, gdy jest za późno na cesarskie cięcie, konieczne jest zastosowanie kleszczy lub próżnociągu położniczego (vacuum). Używa się ich, by ratować dziecko lub zapobiec ciężkim uszkodzeniom. Działanie próżnociągu polega na wytworzeniu próżni pomiędzy przyrządem a główką dziecka. Wydobycie dziecka jest możliwe dzięki specjalnej przyssawce. Po tak zakończonym porodzie na głowie malucha może być widoczny krwiak, który powinien się wchłonąć w ciągu kilku dni. Mniej inwazyjny jest poród kleszczowy. Kleszcze, wyglądające jak dwie dopasowane kształtem łyżki, układa się wokół główki dziecka, poszerzając tym samym kanał rodny. Po tak zakończonym porodzie maluch może mieć na głowie niewielkie otarcia.

Poród naturalny a poród drogami natury

Kobiety w ciąży, które przygotowują się do rozwiązania, często analizują kwestię poród naturalny a poród drogami natury (mając najczęściej na myśli cesarskie cięcie) pod wieloma kątami. Ponieważ nie wszystko można zaplanować i przewidzieć, o wątpliwościach i niepokojach związanych z porodem najlepiej porozmawiać z ginekologiem prowadzącym ciążę.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.