Dokumenty do porodu - jakie zabrać ze sobą do szpitala?

Dokumenty do porodu to bardzo ważny punkt znajdujący się na liście rzeczy, które należy spakować do torby szpitalnej. Dowód tożsamości przyszłej mamy i karta przebiegu ciąży to za mało. Jakie dokumenty do porodu są niezbędne? Jakie zabrać ze sobą do szpitala?

Dokumenty do porodu to nie tylko dowód osobisty ciężarnej czy numer NIP jej pracodawcy. Formalności związane z przyjęciem rodzącej kobiety do szpitala wymagają okazania wielu innych dokumentów, w tym badań. Wymagane są one zarówno podczas porodu naturalnego, jak i planowanego cesarskiego cięcia.

Zobacz wideo

Dokumenty do porodu to:

 • dowód tożsamości, dowód osobisty lub paszport,
 • numery identyfikacji podatkowej NIP: własny oraz pracodawcy. Są potrzebne do wystawienia zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego, które trzeba przedstawić pracodawcy, aby otrzymać urlop macierzyński,
 • dowód ubezpieczenia w NFZ (legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie z zakładu pracy). Fakt ubezpieczenia można potwierdzić, znając numer PESEL, poprzez elektroniczny system eWUŚ. Osoba ubezpieczona może również napisać oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko, adres, podstawę prawną do świadczeń (na przykład umowa o pracę).

Ciężarne, które nie są ubezpieczone, ale posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach kreślonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. nr 210 z 2004 r, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Warto, aby mąż, partner lub inna bliska osoba, okazała w rejestracji również swój dowód tożsamości,  dzięki temu zostanie upoważniona do zasięgania informacji o stanie zdrowia rodzącej, a także do odbioru wyników badań. Można też podać niezbędne dane wybranej osoby, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania lub adres zamieszkania.

Do porodu fizjologicznego nie jest potrzebne skierowanie. Wymaga się go wyłącznie w przypadku planowego cesarskiego cięcia.

Dokumenty do porodu - wyniki badań

Wyniki badań to bardzo ważne dokumenty do porodu, ponieważ zbierane w przeciągu całej ciąży stają się dodatkowym źródłem wiedzy dla personelu medycznego. Jest to:

 • karta przebiegu ciąży wraz z wynikami badań wykonanych w ciąży,
 • opracowany z lekarzem prowadzącym plan porodu, w którym są wymienione najważniejsze oczekiwania dotyczące jego przebiegu. Plan porodu powinien zostać dołączony do dokumentacji szpitalnej zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 września 2012 r.,
 • grupa krwi i czynnik Rh (oryginał - wynik opatrzony pieczęcią laboratorium i imienną osoby wykonującej badanie),
 • przy ujemnym Rh (Rh-) - badanie na obecność przeciwciał anty Rh,
 • ostatnia morfologia i badanie moczu,
 • wynik ostatniego USG
 • odczyn WR - badanie w kierunku kiły (robione dwukrotne: na początku i pod koniec ciąży),
 • zrobione po 32. tygodniu antygen HBS - badanie krwi na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki zakaźnej lub zaświadczenie o szczepieniu WZW B,
 • wynik badania na obecność HIV,
 • wynik cytologii,
 • wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku Streptoccocus agalactiae (po 35. tygodniu ciąży).

Dokumenty do porodu to również wyniki badań i/lub konsultacji np.: konsultacja okulistyczna, kardiologiczna, ortopedyczna, a także karty szpitalne i wypisy ze szpitala.

Dokumenty do porodu - planowane cesarskie cięcie

Do planowego cięcia cesarskiego, oprócz dokumentów do porodu i wyników badań wymienionych wyżej, potrzebne jest skierowanie ze wskazaniem do cięcia cesarskiego z zaświadczeniem uzasadniającym skierowanie do operacji (powinno zawierać wskazanie uzasadniające celowość wykonania operacji) oraz takie badania jak:

 • układ krzepnięcia (wynik najpóźniej sprzed kilku dni do tygodnia),
 • morfologia,
 • poziom elektrolitów (sód, potas, wapń, magnez),
 • badanie ogólne moczu.

Dokumenty do porodu - o czym warto pamiętać?

Przygotowania do porodu, w tym pakowanie torby do szpitala, najlepiej zacząć wraz z końcem 7. miesiąca ciąży - tak na wszelki wypadek. To zapewni spokój i komfort przyszłej mamie, a i pozwoli zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia i wyniki badań. Warto włożyć je do teczki i umieścić w torbie, by być przygotowanym na wszelką okoliczność. W ten sposób uda się uniknąć pośpiechu i nerwowych poszukiwań dokumentów do porodu, które zwykle okazuje się w rejestracji szpitalnej izby przyjęć, gdzie przeprowadzany jest wstępny wywiad oceniający stan ogólny i położniczy.

Więcej o: