1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nowa reforma pozwoli na eksmisje kobiet w ciąży. Czego mamy się spodziewać?

Rząd przygotowuje nową reformę wynajmu mieszkań komunalnych. Kiedy wejdzie w życie, gminy będą mogły podnosić czynsz za mieszkanie co bogatszym lokatorom, a także eksmitować kobiety w ciąży.

Kobiety w ciąży przed eksmisją z mieszkań komunalnych są chronione prawem. Należą do tzw. grupy lokatorów szczególnie chronionych. Obecne przepisy zakładają, że sądy, orzekając o eksmisjach, muszą zapewnić kobietom w ciąży, małoletnim, osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym, ubezwłasnowolnionym, rencistom, emerytom i bezrobotnym mieszkanie socjalne. Takich mieszkań zazwyczaj w gminach brak, więc eksmisje lokatorów szczególnie chronionych przeciągają się miesiącami, a nierzadko latami. 

W miniony czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego reformy wynajmu mieszkań komunalnych. Reforma wprowadza zmiany m.in. w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Czego konkretnie dotyczą?

Im grubszy portfel lokatora, tym większy czynsz

Według nowego prawa gminy będą mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych w momencie, kiedy ich dochody przekroczą ustalone przez gminy progi. Jeśli podwyżka będzie znacząca i wyniesie minimum 50 proc. aktualnego czynszu, spłata będzie mogła być rozłożona na raty.

Eksmisja nawet dla ciężarnych

Szykują się również zmiany w zasadach eksmisji - informuje m.in. „Rzeczpospolita”. Jeśli wejdą w życie, sąd nie będzie musiał przyznać nowego lokalu socjalnego, jeśli eksmitowana osoba ma inne mieszkanie albo stać ją na wynajęcie mieszkania na własną rękę - nawet jeśli chodzi o kobiety w ciąży.

Stan majątkowy do wglądu

Według nowej ustawy dotyczącej wynajmu mieszkań komunalnych zmienią się również zasady aplikowania o przydział mieszkania. Ubiegający się o najem lokalu komunalnego będą składać w urzędzie gminy (miejskim) - tak jak do tej pory -  deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, a także oświadczenie o swoim stanie majątkowym oraz, na żądanie gminy, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

O zmiany nie muszą obawiać się obecni lokatorzy, dotyczyć one będą umów zawartych po wejściu nowej ustawy w życie.

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecny etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu.

Mieszkań komunalnych brak

Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do zamieszkania w lokum otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Przyznanie mieszkania komunalnego jest formą pomocy społecznej. Według autorów serwisu Morizon.pl prawdopodobnie nie ma w Polsce samorządu, który nie zmagałby się z kolejką oczekujących na lokal gminny. Według szacunków rocznie mieszkania otrzymuje zaledwie 16 proc. oczekujących.

Powinno cię również zainteresować: Rząd oszczędza na wcześniakach. Nie ma pieniędzy na ratujący życie lek dla wszystkich