Od 1 stycznia książeczka zdrowia dziecka cenniejsza niż każdy inny dokument. Dlaczego?

Koniec z różnymi książeczkami zdrowia. Od początku tego roku, w całej Polsce, każde nowo narodzone dziecko, otrzyma taki sam dokument. Czy nowa, ujednolicona książeczka zdrowia pomoże w opiece nad dzieckiem?

Nowa książeczka: dokument obowiązkowy do pokazania podczas każdej wizyty w przychodni z dzieckiem

Od pierwszego stycznia szpitale są zobowiązane do wydawania książeczek zdrowia dziecka, które są elementem dokumentacji medycznej. Przy wypisie rodzice już otrzymują dokument, który należy okazywać podczas każdego badania profilaktycznego dziecka, aby lekarz, położna lub pielęgniarka mogli zamieścić w nim odpowiedni wpis. Każde szczepienie dziecka będzie odnotowane w książeczce szczepień dołączanej do książeczki zdrowia.

Nie wszystkie strony w nowej książeczce do końca muszą być wypełnione, ale musi zostać wpisane to co jest istotne, np. informacje o szczepieniach, pobyty szpitalne i inne informacje medyczne, które mają istotne znaczenie dla przyszłości dziecka.

Według Ministerstwa Zdrowia nowa książeczka, w której będą zapisane wskazówki i zalecenia lekarskie (np. dotyczące żywienia, witamin) będzie pomocna również rodzicom w codziennej opiece nad dzieckiem i pielęgnacji.

Zmiany na dobre?

Koniec z różnymi książeczkami zdrowia: od teraz dla każdego dziecka takie same rubrykiKoniec z różnymi książeczkami zdrowia: od teraz dla każdego dziecka takie same rubryki fot: j.biszewska fot: j.biszewska

Jeszcze do niedawna wzór książeczki zdrowia dziecka był nieokreślony. Nowa, ujednolicona książeczka ma uszczelnić system monitorowania losów dziecka i pomóc zapobiegać zjawiskom przemocy i zaniedbywania dziecka.

Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka w rozmowie z PAP podkreśliła, że książeczka zdrowia dziecka nakłada jednak nowe, biurokratyczne obowiązki na lekarzy. Jej zdaniem skuteczniejsze byłoby udostępnianie rodzicom i uprawnionym instytucjom takich informacji za pośrednictwem systemu informatycznego. Wyjaśniła, że np. w sytuacji, gdy dziecko nagle trafia do szpitala, lekarze mogliby łatwo sprawdzić w systemie jego historię leczenia.

Dodała, że jako pediatra i lekarz rodzinny zaobserwowała, że o przynoszeniu książeczek szczepień rodzice pamiętają tylko w pierwszych latach życia dziecka, a później już o nich zapominają. Jej zdaniem podobnie może być z książeczkami zdrowia dziecka.

A jeśli rodzic książeczkę zgubi?

Przepisy nie określają jasno postępowania w przypadku zagubienia książeczki lub nieprzyniesienia jej na szczepienia. Brak książeczki zdrowia dziecka podczas wizyty nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, a odpowiedni wpis może być uzupełniony w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej. Przykładowo, informację o wykonaniu szczepienia lekarz, poza książeczką szczepień, wpisuje również do karty uodpornienia i historii choroby, które znajdują się w podmiocie leczniczym, pod opieką którego jest dziecko.

Na razie ujednolicona dla wszystkich dzieci książeczka zdrowia jest dokumentem papierowym. Docelowo, podobnie jak pozostała dokumentacja medyczna, będzie prowadzona w postaci elektronicznej.

Co lekarz wpisze do nowej książeczki?

W książeczce zdrowia dziecka mają być wpisywane dane osobowe dziecka, m.in. PESEL, płeć i grupa krwi, a także dane opiekunów. Przewidziano w niej miejsce na informacje o przebiegu ciąży i porodu np. czy był wykonany przez cesarskie cięcie. Dokument zawiera informacje o stanie noworodka po urodzeniu, np. wadze, ocenie w skali Apgar oraz czasie trwania kontaktu noworodka z matką "skóra do skóry". Zapisywane będą też dane z obserwacji dziecka na oddziale noworodkowym (np. sposób karmienia) oraz z dnia wypisu dziecka ze szpitala (m.in. zalecenia lekarskie i przepisane leki).

Książeczka ma być wypełniana przez lekarza podczas wizyty patronażowej (gdy dziecko ma 1-4 tygodni) oraz podczas wizyt położnej lub pielęgniarki. Będą w niej zapisywane terminy wizyt profilaktycznych w gabinecie lekarskim, a także informacja o stanie zdrowia dziecka podczas tych wizyt.

W dokumencie zostaną odnotowywane informacje o przebytych chorobach zakaźnych, np. odrze, ospie wietrznej, różyczce. Przewidziano też miejsce na wpisy o konsultacjach specjalistycznych, uczuleniach, reakcjach anafilaktycznych i hospitalizacjach.

Zapisywane będą również zwolnienia z zajęć sportowych wraz z określeniem ich przyczyn oraz rodzaju aktywności, z której dziecko jest zwolnione.

Wzór nowej książeczki zdrowia dziecka do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.