Czego nie chcieli rodzice z Białogardu? I jak wyglądają procedury medyczne po porodzie? Sprawdzamy

Rodzice, którzy uciekli z nowo narodzonym dzieckiem ze szpitala w Białogardzie, zamiast wiedzy i medycyny wybrali ryzyko. To pewne. Ale ich historia - jak przyznała prezeska fundacji "Rodzić po ludzku" - pokazuje też, że zabrakło dialogu i porozumienia pomiędzy personelem szpitalnym a rodzicami dziewczynki. Wyjaśniamy, jak powinny wyglądać procedury medyczne po porodzie.
Porodówka Porodówka saw

Czego nie chcieli rodzice z Białogardu? I jak wyglądają procedury medyczne po porodzie? Sprawdzamy

Rodzice, którzy uciekli z nowo narodzonym dzieckiem ze szpitala w Białogardzie zamiast wiedzy i medycyny wybrali ryzyko. To pewne. Ale ich historia - jak przyznała prezeska fundacji "Rodzić po ludzku" - pokazuje też, że zabrakło dialogu i porozumienia pomiędzy personelem szpitalnym a rodzicami dziewczynki. Wyjaśniamy, jak powinny wyglądać procedury medyczne po porodzie.

Rodzice po narodzinach córki nie zgodzili się na wykonywanie procedur medycznych, a także na przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych. Szpital zawiadomił sąd, rodzicom ograniczono prawa rodzicielskie. Para zabrała dziecko z oddziału noworodkowego i uciekła ze szpitala.

Do internetu trafiło nagranie ojca dziewczynki. - Zostaliśmy ukarani za dociekliwość i troskę. Zrobiono z nas wyrzutków. Musimy się ukrywać - twierdzi poszukiwany przez policję mężczyzna.

Fundacja 'Rodzić po ludzku': Zabrakło dialogu

Jak zauważa Joanna Pietrusiewicz, prezeska fundacji 'Rodzić po ludzku', przede wszystkim zabrakło rozmowy:

Rodzice są coraz bardziej świadomi, że chcą wiedzieć i mają prawo do tej wiedzy. Mają prawo też pytać po to, aby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi od personelu szpitalnego. Mam wrażenie, że w przypadku rodziny z Białogardu tego dialogu zabrakło.

A co na ten temat mówi prawo?

Personel medyczny ma obowiązek informowania rodziców o wszystkim, co dotyczy ich dziecka. Art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta brzmi: Matka i ojciec noworodka od chwili jego narodzin, są jego przedstawicielami ustawowymi, a zatem na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną. Podobnie jak w przypadku dorosłych pacjentów, ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca, aby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych. Ponadto rodzic może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku. (Za fundacją 'Rodzić po ludzku', z zakładki 'Noworodek pacjentem').

Na kolejnych stronach przedstawiamy procedury medyczne, na które nie zgodzili się rodzice zabranej ze szpitala dziewczynki i piszemy o tym, jakie są konsekwencje zdrowotne i prawne, kiedy rodzice odmawiają zabiegów czy procedur. Sięgamy też do Standardów Opieki Okołoporodowej, które dają rodzącym pewne prawa. Jakie? >>>

Trwa Europejski Tydzień Szczpień Trwa Europejski Tydzień Szczpień fot: istockphoto.com

Szczepienia obowiązkowe: Rodzic ma prawo odmówić, ale zostanie ukarany grzywną

Joanna Pietrusiewicz, prezeska fundacji 'Rodzić po ludzku', przypomina, że rodzic ma prawo zdecydować, w którym tygodniu życia dziecko zostanie zaszczepione.

Według obowiązującego prawa, aby zaszczepić dziecko, konieczna jest zgoda rodziców. Rodzice, którzy nie spełniają obowiązku szczepień, mogą zostać ukarani grzywną albo karą nagany. Lekarze natomiast mogą namawiać do szczepień, ale nie mogą do nich zmuszać.

Grzywna to w Polsce najczęstsza kara dla rodziców za nieszczepienie dzieci. Zgodnie z przepisami ci rodzice, którzy nie zaszczepią dziecka w terminie, otrzymują upomnienie z wezwaniem do zaszczepienia dziecka w ciągu 7 dni. Jeśli nie reagują, można nałożyć na nich grzywnę. Grzywna zazwyczaj wynosi ok. 200-700 zł, jej wysokość jest uzależniona m.in. od liczby niewykonanych szczepień. Kary nakłada wojewoda na wniosek inspekcji sanitarnej.

Powinno cię również zainteresować: Lekarze: 'Nieszczepione dzieci nie powinny chodzić do publicznych przedszkoli i szkół'. Czy zmieni się prawo?

A także: W 2016 ponad 20 tys. dzieci nie zostało zaszczepionych. 400 proc. skok w porównaniu z 2013

Kalendarz szczepień ochronnych ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego uwzględnia szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci do 19. roku życia Kalendarz szczepień ochronnych ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego uwzględnia szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci do 19. roku życia fot. Shutterstock

Podawanie dziecku witaminy K w zastrzyku: Rodzic może odmówić, lekarz musi to odnotować

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie noworodki w ciągu pierwszych 5 godzin życia powinny otrzymać witaminę K. Noworodkom urodzonym o czasie rekomendowane jest podanie 1 mg i.m. Noworodki urodzone przedwcześnie powinny otrzymać 0,5 mg witaminy K i.m.

Dawkę oraz drogę podania witaminy K należy wpisać do książeczki zdrowia dziecka. W przypadku braku zgody rodziców na podaż domięśniową należy to odpowiednio udokumentować.

Witaminę K należy podać doustnie w dawce 2 mg wtedy, gdy przeciwwskazana jest podaż i.m. (hemofilia) lub gdy rodzice nie wyrażają zgody na domięśniowe podanie preparatu.

Lekarze przestrzegają jednak przed podjęciem takiej decyzji. Podawanie doustne witaminy nie gwarantuje, że noworodek przyjmie odpowiednią jej ilość. Jeżeli w ciągu godziny od podania preparatu maluch uleje lub zwymiotuje, konieczne jest powtórzenie dawki. 

Rodzice odmawiający podania dziecku witaminy K wiele jednak ryzykują. Podawanie witaminy K jest konieczne, gdyż chroni ona noworodki przed chorobą krwotoczną, która może objawiać się krwawieniami wewnętrznymi, np. do mózgu. Przyczyną choroby krwotocznej jest słabe krzepnięcie krwi spowodowane niskim stężeniem witaminy K we krwi nowo narodzonych dzieci.

Szczegółowe obowiązujące zalecenia dotyczące podaży witaminy K w tekście: 'Nowe zalecenia dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K/ Standardy Medyczne'

Kangurowanie zamiast cieplarki? Czemu nie

Kangurowanie, czyli kontakt 'skóra do skóry' rodzica i dziecka, działa na noworodki, szczególnie te przedwcześnie urodzone, jak terapia. Maluszki w samej pieluszce układa się w pozycji pionowej na nagiej klatce piersiowej rodzica. Główkę dziecka - lub główki dzieci, jeśli rodzicom urodziły się bliźnięta - układa się na nad sercem rodzica.

Taki bliski, cielesny kontakt noworodków z rodzicem nie tylko zaspokaja emocjonalne potrzeby dziecka, lecz także zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów od strony układu oddechowego noworodka.

Dzięki kangurowaniu zaobserwowano szybszy przyrost masy ciała, czego bezpośrednią konsekwencją jest krótsza hospitalizacja wcześniaka. Skóra do skóry to również metoda korzystnie wpływająca na rozwój psychosomatyczny dzieci, a także wsparcie w zasypianiu. Kangurujące na rodzicach dzieci szybciej zasypiają, śpią spokojnym snem. Żadne z badań naukowych nie wykazało negatywnego wpływu kangurowania na noworodki.

Więcej na temat korzystnego wpływu kangurowanie na oddziałach neonatologicznych, nawet kosztem cieplarki, tutaj.

W tym roku na oddziały neonatologiczne w całym kraju trafiły nowe 'Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce' - uzupełnione i uaktualnione.

'Standardy' dotyczą wszystkich najważniejszych sfer opieki nad najmłodszymi pacjentami. Zawierają szczegółowy opis postępowania z dziećmi tuż po urodzeniu, podkreślają wagę kontaktu 'skóra do skóry' mamy i dziecka, podają najlepszy schemat żywienia malucha ze wskazaniem na wybór karmienia piersią, tłumaczą potrzebę terminowego rozpoczęcia i kontynuacji szczepień ochronnych, mówią o konieczności opóźnienia pierwszej kąpieli nowo narodzonego i prawidłowej pielęgnacji skóry noworodka.

Więcej 'Standardach opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce' czytaj w tekście: 'Opieka w standardzie'

Kąpiel zaraz po porodzie. Potrzebna? Kąpiel zaraz po porodzie. Potrzebna? fot: istockphoto

Kąpiel noworodka po porodzie nie jest konieczna

Podczas gdy odmowa rodziców objęcia dziecka szczepieniami ochronnymi czy odmowa podania witaminy K budzi wątpliwości, bo decyzje te mogą zaważyć na zdrowiu, a nawet życiu dziecka, tak pewne procedury szpitalne można opóźnić, skonsultować z rodzicami. 

Joanna Pietrusiewicz, prezeska fundacji 'Rodzić po ludzku', przypomina, że jako rodzice mamy prawo nie zgodzić się na kąpiel dziecka zaraz po porodzie.

- Ze względu na dobroczynny wpływ mazi poporodowej dziecko po porodzie powinno być osuszane. Rodzic ma prawo poprosić o to, aby dziecko nie było kąpanie zaraz po porodzie, a personel medyczny powinien respektować prośbę rodziców.

W obowiązujących 'Standardach Opieki Okołoporodowej' czytamy:

 - Maluch po narodzinach powinien być jedynie osuszony i okryty. Standard zaleca, żeby nieprzerwany kontakt 'skóra do skóry' trwał co najmniej 2 godziny po porodzie, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych.

Standardy Opieki Okołoporodowej zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. dotyczącym opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. To najważniejszy, bardzo szczegółowym dokument, który reguluje prawa kobiet w opiece okołoporodowej.

Więcej a artykule: Prawa kobiety w ciąży - standard opieki okołoporodowej. Przeczytaj, zanim okaże się przeszłością

Noworodek Noworodek fot: istockphoto

Zabieg Credego: Co może się stać, jesli rodzice go odmówi?

Zabieg Credego to rutynowe zakropienie oczu dziecka 1 proc. roztworem azotanu srebra celem profilaktyki rzeżączkowego zapalenia spojówek. Dwoinki rzeżączki mogą dostać się do oka dziecka w wyniku przechodzenia przez kanał rodny w trakcie porodu. Zabieg stosowany jest od dziesięcioleci u wszystkich noworodków. W Polsce zabieg Credego jest standardową procedurą, w niektórych krajach (np. USA) zamiast roztworu azotanu srebra stosuje się antybiotyk, który chroni także przed częściej występującą niż rzeżączka chlamydią.

Rodzice, którzy odmawiają zabiegu Credego, muszą liczyć się z tym, że u noworodka może dojść do infekcji oka, w tym do trwałego uszkodzenia rogówki.

Więcej o:
Copyright © Agora SA