1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Konkurs "Podziękuj swojej położnej"

Położne od wieków towarzyszą kobietom w najważniejszych momentach życia. Szczególnie blisko są z rodzącymi kobietami, dzieląc się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i życzliwością. Chcemy na podstawie Waszych zgłoszeń wyróżnić te położne, które w wyjątkowo serdeczny sposób i z oddaniem zajmują się kobietami w czasie porodu.
Jeśli położna zajmuje ważne miejsce w Twoim wspomnieniu o porodzie, podziękuj jej za to. Napisz, w jaki sposób Ci pomogła, co w jej zachowaniu było szczególne, i za co chciałabyś ją wyróżnić.

W zgłoszeniu podaj następujące dane:

- Imię i nazwisko położnej

- Szpital, w którym pracuje

- Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, adres)

- Uzasadnienie (w formie około jednej strony maszynopisu zdań opisujących przebieg porodu, rolę położnej w nim i to, za co szczególnie chcielibyście jej podziękować).

Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2008 roku.

Autorki najciekawszych prac (wybranych przez redakcyjne jury) nagrodzimy wózkami Bébécar.

Najlepsza położna, którą na podstawie Waszych zgłoszeń wytypuje redakcyjne jury, otrzyma od nas nagrodę-niespodziankę.


Nazwiska zwycięzców ogłosimy w listopadowym numerze "Dziecka".

Zgłoszenia można nadsyłać:

- na adres redakcji, "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Podziękuj swojej położnej";

- mailem na adres dziecko@agora.pl

Pełna treść regulaminu.

Organizatorem konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Za co warto podziękować swojej położnej:

1. Życzliwość - okazywanie Ci wsparcia i dodawanie otuchy, za pochwały, że dobrze sobie radzisz w porodzie, serdeczność, za reagowanie na Twoje prośby, bycie blisko, gdy tego potrzebowałaś, życzliwy stosunek do osoby towarzyszącej...

2. Profesjonalizm - panowanie na sytuacją, interweniowanie w sytuacjach, gdy jest to potrzebne, spokój i opanowanie, służenie radą, w jaki sposób możesz sobie pomóc, delikatność przy badaniach...

3. Przestrzeganie Twoich praw jako pacjentki - informowanie Cię o wszystkim co chce zrobić, co się dzieje z Tobą i dzieckiem, pytanie o zgodę na badania i zabiegi, dbałość o poszanowanie intymności i prywatności...

4. Kontakt i komunikatywność - przedstawienie się Tobie, rozmowę przy przyjęciu do szpitala, zainteresowanie Twoim samopoczuciem podczas porodu, poczucie humoru...

5. Indywidualne podejście i uważność - słuchanie, jakie są Twoje oczekiwania i potrzeby, pozytywny stosunek do niech, nie postępowanie w sposób rutynowy, zadbanie o to, byś miała kontakt z dzieckiem po porodzie i by osoba towarzysząca mogła spędzić z Wami pierwsze godziny.