1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

WHO o porodzie

Poniższe zalecenia wynikają z prawa każdej kobiety do wyboru odpowiedniej formy opieki okołoporodowej
Cała społeczność powinna być poinformowana o formach opieki okołoporodowej, aby umożliwić każdej kobiecie wybór takiego rodzaju opieki, jaki ona preferuje.

•  Szpitale powinny ogłaszać własne dane statystyczne dotyczące porodów.

•  Nie ma żadnych wskazań do usuwania owłosienia łonowego i do wykonywania lewatywy przed porodem.

•  Nie powinno się indukować porodu dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym odsetek porodów indukowanych nie powinien przekraczać 10%.

•  Nie ma naukowego uzasadnienia dla rutynowego, sztucznego, wczesnego przebijania pęcherza płodowego.

•  Nie ma dowodów na to, że rutynowe, elektroniczne monitorowanie płodu podczas porodu ma pozytywny wpływ na jego wynik.

•  Podczas porodu kobiety nie powinny być układane w pozycji na wznak. Powinny być zachęcane do chodzenia w okresie rozwierania oraz swobodnie decydować, jaką pozycję przyjąć w czasie następnej fazy porodu.

•  W trakcie porodu powinno się unikać rutynowego podawania środków przeciwbólowych, znieczulających itp., jeżeli nie są one specjalnie zalecane dla przeciwdziałania lub zapobiegania komplikacjom porodowym.

•  Nie ma uzasadnienia dla rutynowego nacinania krocza.

•  Odsetek porodów zakończony cięciem cesarskim nie powinien przekraczać 15%.

•  Brak dowodów na konieczność wykonywania cięcia cesarskiego po wcześniejszym cięciu poprzecznym w dolnym odcinku.

•  Karmienie piersią powinno być podjęte natychmiast po porodzie, jeszcze przed opuszczeniem przez matkę sali porodowej.

•  Zdrowy noworodek powinien pozostać z matką, o ile pozwala na to stan zdrowia obojga.

kwiecień 1985