1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Karta ciąży

Na Wasze pytania odpowiada lek. Agnieszka Kurczuk-Powolny, ginekolog-położnik, zastępca ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św. Anny w Piasecznie
Dziewięć miesięcy temu urodziłam córeczkę. Przy przyjęciu zabrano mi kartę ciąży i nie oddano przy wypisie (razem z dopiętymi do niej wynikami wszystkich badań usg przeprowadzonych w trakcie trwania ciąży). Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Na jakie konkretnie przepisy się powołać i do kogo złożyć pismo w sprawie oddania dokumentacji z przebiegu ciąży? MARIANNA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (paragraf 15), personel szpitala może, na czas pobytu pacjenta w szpitalu, dołączyć do historii choroby przyniesioną przez niego dokumentację medyczną (np. karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, wyniki badań, kartę ciąży). W momencie wypisu ze szpitala oryginały przyniesionej dokumentacji muszą być pacjentowi wydane, szpital zaś ma prawo sporządzenia ich kopii. Ma Pani pełne prawo poprosić o zwrot zatrzymanej dokumentacji i sądzę, że nie napotka Pani trudności. Myślę, że wystarczy zgłosić taką prośbę osobiście lub listownie do działu dokumentacji lub do dyrekcji szpitala. Zapewne zatrzymanie przez szpital przyniesionych przez Panią dokumentów nie miało cech złej woli i wynikać mogło z niedopatrzenia odpowiednich procedur.