Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Olga

ang. Olga, Elga, Helga, franc. Olga, hiszp. Olga
Olga jest imieniem pochodzenia skandynawskiego. Oznacza osobę szczęśliwą lub cieszącą się pomyślnością. W Polsce imię to pojawiło się w XIII w. w formach Olga, Alga i Helga. Imienia Olga używają obecnie 43 674 Polki (w 2001 r. - 49 252).

Zdaniem astrologów Olgi są dzielne, mają niespokojne dusze i lubią ryzyko. Kochają przygody, podróże i mocne wrażenia. Imię to jest najbardziej odpowiednie dla osób urodzonych pod znakiem Barana lub Skorpiona.

Znane osoby noszące to imię

Święta Olga
(zm. 969) - księżna kijowska, żona Igora Rurykowicza, matka Światosława, święta prawosławna. Gdy w 945 r. Igor został zabity przez Drewlan, przejęła rządy w Rusi. Mszcząc śmierć męża, pokonała Drewlan i spaliła ich stolicę Iskorosteń. Podporządkowała Kijowowi księstwo nowogrodzkie i odnowiła traktaty handlowe z Bizancjum. W 955 przyjęła chrzest i rozpoczęła proces chrystianizacji Rusi. Wysłała poselstwo do cesarza Ottona I z prośbą o przysłanie biskupa i księży.W ikonografii przedstawiana jest z krzyżem i makietą kościoła.
Jej wspomnienie obchodzone jest 11 lipca.

26 III; 13 VI; 21 VI; 28 VI; 11 VII; 24 VII

Najpopularniejsze imiona dziewczynek

Najpopularniejsze imiona chłopców

Imiona dla dzieci i ich znaczenie