Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Maria

Pochodzenie i znaczenie imienia

Imię pochodzenia najprawdopodobniej hebrajskiego, od słowa mariam, co oznacza napawać radością. Pierwotna hebrajska wersja imienia Miriam przekształcona została na Mariam, stąd Maria. Według innej interpretacji może to być imię kanenyjskie od Marwijjah, czyli niewiasty, która poi obficie. Imię Maria jest niezwykle popularne w związku z kultem Marii, Matki Boskiej. Długo imię to nie było nadawane w Polsce, co było wyrazem religijnego szacunku. Katolicy zaaprobowali je jako imię chrzestne dopiero w połowie XVIII w., jednak aż do połowy XIX w. uważano je za niezwykłe i pretensjonalne. Dziś imię Maria zajmuje 2. miejsce na liście najpopularniejszych imion w Polsce. Noszą je 676 623 osoby (w 2001 r. - 928 460). Zdaniem astrologów współczesne Marie obdarzone są intuicją, są wnikliwe i dążą do doskonałości. Pociąga je magia, nie znoszą bylejakości. Są uczuciowe, ale wymagające i nie pobłażają słabościom. Imię to jest najbardziej odpowiednie dla osób urodzonych pod znakiem Raka lub Ryb.

Przysłowia i powiedzenia

Maria pogodna, będzie jesień dorodna
Na Gromniczną Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem rozstaje


Znane osoby noszące to imię

Maria, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna - matka Jezusa Chrystusa, żona Józefa, cieśli z Nazaretu. Według Ewangelii była świadkiem Męki Pańskiej i Zesłania Ducha Świętego. Kult Marii jako Matki Bożej zajmuje szczególne miejsce w katolicyzmie i prawosławiu. Na świecie są liczne sanktuaria maryjne, m.in. w Częstochowie, Lourdes, Fatimie, Loreto, Medjugorie. Matka Boża jest patronką Polski i całego chrześcijaństwa. Wzywana jest w modlitwie we wszystkich potrzebach. Niemal każdy z wielkich artystów, zwłaszcza w średniowieczu i renesansie, poświęcał Marii chociaż jedno dzieło. W Polsce za najważniejsze uważane są obrazy Matki Bożej Częstochowskiej oraz Matki Bożej Ostrobramskiej. W ciągu roku jest wiele świąt maryjnych upamiętniających wydarzenia z jej życia czy związanych z jej osobą. Do najważniejszych należą: Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego), Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego), Zwiastowanie Pańskie (25 marca), Maryi Królowej Polski (3 maja), Nawiedzenie NMP (31 maja), Nawiedzenie Maryi (2 lipca), Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca), Matki Boskiej Śnieżnej (5 sierpnia), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), NMP Królowej (22 sierpnia), Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), Narodzenie NMP (8 września), Imienia Maryi (12 września), Matki Bożej Bolesnej (15 września), Matki Bożej Różańcowej (7 października), Matki Bożej Miłosierdzia (16 listopada), Ofiarowanie NMP (21 listopada), Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Inne formy tego imienia

ang. Mary, franc. Marie, hiszp. Maria

2 VIII; 4 VIII; 5 VIII; 15 VIII; 22 VIII; 26 VIII; 8 IX; 12 IX; 15 IX; 24 IX; 7 X; 11 X; 16 XI; 21 XI; 8 XII; 10 XII; 1 I; 23 I; 2 II; 11 II; 25 III; 9 IV; 14 IV; 26 IV; 28 IV; 3 V; 24 V; 31 V; 2 VI; 27 VI; 5 VII; 6 VII; 16 VII; 22 VII; 29 VII

Najpopularniejsze imiona dziewczynek

Najpopularniejsze imiona chłopców

Imiona dla dzieci i ich znaczenie