Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Ulryka

pochodząca z bogatego rodu (niemieckie)