Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Pulcheria

piękna, wspaniała, szczęśliwa, szlachetna, (łacińskie); pierwotnie był to przydomek dodawany do imienia, imię świętej z V wieku

10 IX