Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Przecława

przewyższająca innych sławą (słowiańskie)

21 V