Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Placidia

łagodna, cicha, spokojna, miękka (łacińskie)