Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Piotra

skała, opoka (łacińskie).