Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Pia

pobożna, czuła, tkliwa (łacińskie); jest to żeńska forma imienia Pius

19 I